Bystyresalen i Kristiansand onsdag ettermiddag.

Kulturutvalgets møte direkte fra klokken 17.00

  Nicolai Prebensen
  20. mai 2020
  16:47
Onsdag ettermiddag holder kulturutvalget i Kristiansand kommune møte. Møtet ledes av av Bjørn Egeli (Ap) og sendes direkte på N247 via kommunens strømmetjeneste.

Saker til behandling er:
  • Effektuering av bystyrets vedtak om elevavgift i kulturskolen
Behandling av utvalgssaker:
  • Godkjenning av protokoll fra kulturutvalgets møte 15.04.2020
  • Godkjenning av U.O protokoll fra kulturutvalgets møte 15.04.2020
  • Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2020
  • Tilskudd til drift av barne- og ungdomsforeninger 2020
  • Økonomiplan 2020-2023, oppfølging av verbalvedtak i kultur og innbyggerdialog
  • Økt driftstilskudd knyttet til nytt magasin for Vest-Agder-museet IKS
  • Godkjenning av protokoll fra kulturutvalgets temamøte om frivillighet 06.05.20

Kulturutvalget i Kristiansand kommune ledes av Bjørn Egeli (Ap). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no