Formannskapet i Kristiansand ga onsdag klarsignal for en midlertidig omdisponering av torvet i sentrum og andre offentlige byrom i perioden fram til 1. oktober 2020. (Foto: Pixabay)

Formannskapet åpnet for utvidet uteservering

  Jon Aamodt
  20. mai 2020
  18:30
Formannskapet i Kristiansand vedtok onsdag forslaget om midlertidig omdisponering av torvet og byrom i Kvadraturen, Odderøya, Tangvall, Høllen, og Nodeland frem til 1. oktober 2020.

Som en følge av den pågående smittesituasjonen og gjeldene smitteverntiltak har Kvadraturforeningen fremmet søknad om en midlertidig omdisponering av torvet i sentrum og andre offentlige byrom i perioden vår og sommer 2020. 

Det er en forutsetning at en slik omdisponering ikke går på bekostning av tilgjengelighet og ferdsel for almenheten. Av vedtaket fremgår videre at gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer punkt 6 om alkoholfrie soner, praktiseres i denne perioden slik at det åpnes for å benytte deler av byrom og parker som er åpne for allmennheten til servering.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Intensjonen bak endringen er at det skal være lettere for serveringssteder å ivareta smittevern og samtidig kunne ta imot flere gjester. Tiltaket sies videre å kunne styrke næringens grunnlag for lønnsom drift i en krevende situasjon. 


Vedtaket i sin helhet:
  1. Formannskapet vedtar midlertidig omdisponering av torvet og byrom i Kvadraturen, Odderøya, Tangvall, Høllen, og Nodeland frem til 1. oktober 2020. 
  2. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtaler om alternativ bruk av offentlig byrom under pandemien, frem til 1. oktober. 
  3. Disse avtalene skal ikke inngås på bekostning av tilgjengelighet/ferdsel for allmenheten. 
  4. Avtalene kan trekkes tilbake dersom gjeldene smittevernbestemmelser ikke overholdes. 
  5. Gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer punkt 6 om alkoholfrie soner praktiseres i denne perioden slik at det åpnes for å benytte deler av byrom og parker som er åpne for allmennheten til servering.
  6. Formannskapet presiserer at ordningen gjelder for allerede etablerte bedrifter. Målet er ikke økt skjenking, men ivaretakelsen av smittevern gjennom lovpålagt avstand mellom gjestene. Det skal først sees på mulighet til utvidelse av eksisterende serveringsområde. Det skal fremdeles defineres alkoholfrie soner innenfor byrom og parker.

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no