Det er rom som dette ansatte og tillitsvalgte ved kulturskolen frykter at de ikke vil få eksklusivitet til ved det nye skolesenteret på Tangvall. CREO-leder Vegard Lefstad Kvam i viser dagens bandrom på Søgnetunet. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

Kulturskolen i Søgne: - For dårlig dialog

  Jon Aamodt
  18. nov. 2020
  20:47
Ansatte og tillitsvalgte ved kulturskolen i Søgne har over lang tid og gjentatte ganger gjort tilkjenne sin frustrasjon over hva som kan bli resultatet for kulturskolen når denne etter planen flyttes og samlokaliseres i det nye skolesenteret på Tangvall. Manglende involvering og utilfredsstillende romløsninger har vært gjengangere i bekymringsmeldinger fra skolen som i dag holder til på Søgne gamle prestegård. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Bekymring for fremtiden
Turbulensen som er skapt rundt flyttingen av kulturskoletilbudet i Søgne førte til at bystyret i oktober ba om å bli orientert om kulturskolens stilling og status i det nye skolesenteret på Tangvall i en egen sak. Før bystyret fikk saken til behandling i november, har samarbeidsutvalget ved kulturskolen og skolens faglige råd uttrykt bekymring for hva som kan bli resultat av flyttingen. Den samme bekymringen kom også til uttrykk fra store deler av de folkevalgte i bystyret onsdag kveld

Et fellesforslag fra SV og MDG og et nesten likelydende forslag fra DEM åpnet for at dersom kulturskolen ikke ble gitt tilfredsstillende ressurser ved det nye skolesenteret, måtte det vurderes å la skolen forbli ved dagens lokasjon. Begge disse forslagene falt med 23 mot 48 stemmer. 

Et forslag fra Høyre og KrF ble derimot vedtatt mot Demokratenes stemmer. I det vedtatte forslaget heter det at: «Bystyret ønsker å tydeliggjøre hvor viktig vi mener en god dialog i samlokaliseringsprosessen er, mellom administrasjonen i kommunen og kulturskolen. Bystyret ber om en tilbakemelding til kulturutvalget om detaljene i samlokaliseringsarbeidet, der både ungdomsskolens og kulturskolens behov blir definert. Dette med utgangspunkt i de rom som skal benyttes av kulturskolen.»

Vedtaket kom etter en debatt hvor først KrFs Sigrunn Sæther uttrykte bekymring over at kulturskolens ansatte ikke hadde blitt nok inkludert på et tidlig tidspunkt. 

Ingen tvil om dårlig dialog
Venstres Petter Benestad (bildet) viste til at kulturutvalget har gjort flere forsøk på å få på plass den dialogen som etterlyses, men registrerte at lite skjer. Han presiserte at Venstre ikke vil akseptere et svekket tilbud ved kulturskolen i Søgne og åpnet for å støtte et av forslagene om ny vurdering av fortsatt kulturskole ved Søgne gamle prestegård. 

Kulturutvalgets leder Bjørn Egeli (Ap) konstaterte at en flytting av kulturskolen som opprinnelig ble sett på som en gladsak, nå har blitt en vanskelig sak. 

- Det er ingen tvil om at det har vært dårlig kommunikasjon mellom administrasjonen og de som har sitt virke ved skolen, sa utvalgsleder Egeli (bildet), men la til at han mente å se en bedring som ville føre til et godt resultat. 

Med bystyrets vedtak onsdag blir det kulturutvalget med leder Egeli i spissen som får ansvaret for å samle trådene i det som har blitt en vanskelig sak, og følge saken frem til en løsning som er komfortabel for ansatte og brukere av den fremtidige kulturskolen på Tangvall. 

Relaterte artikler:
Sist oppdatert 18.11.2020 klokken 20:49 av Jon Aamodt

Det er vedtatt at kulturskolen som i dag holder til ved Søgne gamle prestegård skal samlokaliseres med øvrige brukere i det nye skolesenteret på Tangvall. (Foto: BRG/Filter Arkitekter AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no