Søgne frivilligsentral har tilknyttet rundt 110 frivillige og ledes i dag av Heidi Johansen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Anbefaler at Søgne frivilligsentral gjøres kommunal

  Jon Aamodt
  29. nov. 2020
  17:05
Årsmøtet i Søgne frivilligsentral har i en søknad til Kristiansand kommune anmodet om at sentralen blir kommunal. Frivilligsentralen ble etablert i 2017 som et samarbeid mellom Søgne Helselag, Lions Club, Søgne Røde Kors og Søgne menighet. Ved oppstarten var det Vest-Agder Røde Kors som hadde arbeidsgiveransvar for daglig leder, dette er siden overtatt av Søgne kommune og igjen fra siste årsskifte av Kristiansand kommune. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Kulturdirektøren anbefaler overtakelse
I sitt saksfremlegg til kulturutvalget skriver kulturdirektøren at Kulturdepartementet har varslet nye retningslinjer for det statlige tilskuddet til frivilligsentraler. Det er ventet at disse blir presentert sammen med statsbudsjettet for 2022. Søgne frivilligsentral har egne driftsmidler som er tilstrekkelig for å dekke drift av sentralen i rundt to år. 

Etter at innbyggertorgene ble etablert som et resultat av kommunesammenslåingen har Søgne frivilligsentral flyttet og er nå en integrert del av innbyggertorget på Tangvall. Sentralen har rundt 110 frivillige tilknyttet ulike organisasjoner, i tillegg kommer egne frivillige som er med på enkeltoppdrag. 

Kulturdirektøren informerer om at en overtakelse vil kreve enkelte formelle prosesser, men ser ingen hindringer for at en overtakelse kan gjennomføres. Administrasjonen ønsker derfor politisk aksept for formålet før det arbeides videre med gjennomføring av overtakelsen. 

Kulturutvalget behandler saken i sitt møte 2. desember.  

Kulturdirektør Torbjørn Urfjell anbefaler at Kristiansand kommune overtar Søgne frivilligsentral. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no