- Vi tester nå rundt 900 personer i uka ved Kløvertun, det er dobbelt så mange som ved årsskiftet og omtrent det vi kan klare, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd onsdag. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

Ikke aktuelt med strengere lokale tiltak nå

  Jon Aamodt
  13. jan 2021
  16:09
Ved oppstarten av formannskapets møte 13. januar orienterte ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) om dagsaktuelle forhold tilknyttet smittevern og gjeldende tiltak. Han minnet blant annet om at regjeringen i løpet av kort tid vil avgjøre om nåværende tiltak kommer til å bli forlenget ut over 18. januar. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Lite smittetrykk
Høyres gruppeleder, Renate Hægeland ønsket informasjon om administrasjonen i kommunen har vurdert en kortere periode med enda strengere lokale tiltak for å få en raskere nedgang i smittetall. Dette med bakgrunn i at administrasjonen ut fra dagens kunnskap har antydet en smittetopp i løpet av mars. 

Kommunedirektør Camilla Dunsæd sa i sitt svar at administrasjonen opplever en god balanse mellom tiltak og smittetrykk, og at det per i dag er lite smitte med ukjent smittevei. Hun la til at Kristiansand kommune følger nasjonale tiltak og minnet om FHIs uttalelser om at tiltak strengere enn de nasjonale krever god begrunnelse ettersom de kan føre til begrensninger i innbyggernes frihet. 

- Så lenge vi følger de nasjonale tiltak unngår vi en slik konflikt, og vi har vurdert at det ikke er nødvendig med strengere tiltak nå, uttalte kommunedirektøren. 

- Kan bli aktuelt med ekstra testsenter
I tillegg til testsenteret ved Kløvertun er det nå opprettet testsenter ved havna.

- Vi tester nå rundt 900 personer i uka ved Kløvertun, det er dobbelt så mange som ved årsskiftet og omtrent det vi kan klare. Vi har planer klare for økning av kapasitet, og neste team er klare til å starte opp på kort varsel. 

På spørsmål fra KrFs gruppeleder Jørgen Kristiansen, opplyste kommunedirektøren  at det er utarbeidet planer for massevaksinering. Hovedelementer her er lokaler og nok folk til å gjennomføre vaksinasjon. 

- Dette mener vi å ha god kontroll på, uttalte kommunedirektør Camilla Dunsæd til formannskapet. 

Det er utarbeidet planer for massevaksinering, og kommunedirektøren mener å ha kontroll på hovedelementene lokaler og personell. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no