Bystyremøtet onsdag ettermiddag og kveld. O.B.S.: Har du trøbbel med å se videoen? Vi har fått meldinger om at kommunen sliter med sendingen. Den sendes også på kommunens Facebook-sider.

Følg bystyremøtet direkte onsdag ettermiddag

  Nicolai Prebensen
  27. jan 2021
  10:04
Onsdag klokken 17.00 gjennomføres nok et fjernmøte (digitalt) i bystyregruppa i Kristiansand. Møtet kan følges direkte i Nett TV-vinduet over via Kristiansand kommunes strømmetjeneste.

I forkant av saksbehandlingen vil det være fire informasjonssaker. Selve saksbehandlingen er ventet å starte klokken 19.00.

Program:
 • Klokken 17.00 – 17.10: Markering av den internasjonale Holocaustdagen ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter
 • Klokken 17.10 – 17.20: Informasjon om Uke 6 – Kristiansand en by for alle ved LIM-koordinator Toril HOgstad
 • Klokken 17.20 – 18.45: Generaldebatt om Tilstandsrapport for Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen
Referatsaker
 • Fylkesmannens svar på lovlighetskontroll på vedtak av områderegulering for Lund torv
 • Fylkesmannens svar på lovlighetskontroll om delegasjon av myndighet til formannskap og ordfører
 • KS2 rapport E39 Gartnerløkka - Kolsdalen
 • Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2021
Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Behandling av utvalgssak
 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møter 09.12.2020 og 16.12.2020
 • Tilstandsrapport for barneverntjenesten for Kristiansandsregionen
 • Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger 2021
 • Detaljregulering Masseuttak Finsland - vedtak
 • Tobienborg låve - endring av plan. Sluttbehandling.
 • Avfallsplan 2021-2024 for Kristiansand og Vennesla
 • Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla - mindre endring
 • Ny forskrift om båndtvang for hund
 • Forskrift om bosoneparkering mot avgift, Kristiansand kommune
 • Evaluering av reglement for arbeids- og inkluderingsutvalget
 • Nyetablering av teknologi -og bærekraftkonferanse
 • Vedr. krav om lovlighetskontroll - bystyrevedtak 238/20
 • Vedrørende krav om lovlighetskontroll av bystyrevedtak 254/20
 • Søknad om fritak fra politisk verv for Sigrun Sæther (KRF)
 • Søknad om fritak fra politisk verv for Ebbe Boel Pedersen (KRF) og Tore Smeplass (KRF)
 • Vedr. søknad om fritak fra politisk verv for Sander Frøyså (SP)
 • Valg av politiske representanter til Rajshahi-utvalget for perioden 2020 - 2023
 • Gjennomgang av reglement for ordfører
 • Gjennomgang av politisk reglement for bystyret
 • Gjennomgang av politisk reglement for valgstyret
 • Gjennomgang og oppdatering av politisk reglement, organisasjonsutvalget
 • Gjennomgang og oppdatering av politisk reglement, nærings- og eierskapsutvalget
 • Gjennomgang og oppdatering av politisk reglement for valg- og honorarutvalget
 • Interpellasjon fra repr. Espen Saga, H, om vaksinering
 • Interpellasjon fra repr. Tore Smeplass, KRF, om kartlegging av hvor i Kristiansand det kan være fare for skred
 • Interpellasjon fra Tore Heidenreich, DEM, om Oppdaterte tall på hva inntekter av bompengeordningen er brukt til
 • Interpellasjon fra repr. Jørgen H. Kristiansen, KRF, om Sårbare grupper under pandemien
Sist oppdatert 27.01.2021 klokken 18:05 av Nicolai Prebensen

Bystyremøtet ledes av ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap). (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no