Det har vært stopp på parkeringsavgift på Høllebrygga siden august 2020. Nå foreslår administrasjonen at det igjen innføres parkeringsregulering i sommersesongen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Foreslår igjen avgiftsparkering på Høllebrygga

  Jon Aamodt
  26. jan 2021
  20:26
1. august 2020 ble det slutt på avgiftsinnkreving for parkering av kjøretøy i Høllen. 

- Avgiftsparkeringen skulle i utgangspunktet vare til 15. september, men på grunn av innspill fra ulike brukergrupper og politisk vedtak, bestemte parkeringsenheten at vi ønsker å se på området og parkeringsløsninger på nytt, sa parkeringssjef i Kristiansand kommune, Wibekke Syvertsen til N247 sist sommer. 

Nå foreslår enheten nye retningslinjer for drift og forvaltning av området på og ved Høllebrygga, og nærings- og eierskapsutvalget skal behandle forslaget 2. februar før saken kommer til bystyret 17. februar i år. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I innstillingen slåes det fast at Høllebrygga og havneområde er et populært område som benyttes av ulike brukergrupper. Videre skrives at parkeringsområdet er et pressområde spesielt på sommerhalvåret, og at det er behov for å tilrettelegge for optimal sambruk, samt harmonisere parkeringstjenesten for den nye kommunen (skilting, betalingsløsninger og virkemiddelbruk).

Avgiftsparkering om sommeren
I innstillingen blir det foreslått å innføre parkeringsregulering i tidsrommet 15. mai til 15.september, med avgift fra klokken 08.00-17.00. Videre skriver parkeringssjefen at Vegtrafikkloven tillater skiltet område for forvaltningspliktige grupper med særlig behov som øyboere og næringsdrivende. Det blir derfor foreslått egne plasser for disse to gruppene. I tillegg trekkes frem at hele området er offentlig og kan ikke privatiseres. Det konkluderes til slutt med at resterende brukergrupper må behandles likt.

Etter Parkeringsforskriften § 29, kan kommunen reservere parkering for parkerende beboere i et område, eller for andre med særlig behov. Med støtte fra tidligere uttalelser og praksis, finner parkeringssjefen at øyboere og næringsdrivende kan komme inn under grupper med særlig behov og foreslår derfor et avgrenset område hvor disse kan parkere. 

Ikke fritak for Shanty og Songaar Fyrs Venner
Etter at parkeringsetaten i Kristiansand kommune overtok driften av parkeringsplassene i Høllen ble det mye støy rundt avgiftsinnkreving fra brukerne av Shantyen og Songvaar Fyrs Venner som har behov for parkering av egne kjøretøy når de hvert år legger ned 1.000 dugnadstimer på den gamle fyrstasjonen i Søgne-skjærgården. Støyen kulminerte da ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) ba administrasjonen finne en midlertidig løsning for parkering for brukere av Shantyen.

Parkeringssjefen konkluderer i sin innstilling nå med at søknadene om betalingsfritak fra Songnvaar Fyrs Venner og Shanty må avslås da lovverket ikke åpner for særbehandling av brukergruppene.
 
Forslag til vedtak
  1. Parkeringsarealene på Høllen brygge og havneområdet, reguleres til parkering som er åpen for alminnelig ferdsel.
  2. Parkeringsarealene på piren reserveres til øyboere og næringsdrivende, og parkeringen reguleres jf. vegtrafikkloven til åpen for alminnelig ferdsel.
  3. Administrasjonen utarbeider privatrettslige avtaler med brukergrupper der dette ikke foreligger, og ved behov for fornyelse.

Sist oppdatert 26.01.2021 klokken 21:27 av Nicolai Prebensen

Administrasjonen vil ikke gi brukerne av Shantyen på Høllebrygga fritak for parkeringsavgift når de benytter seg av dette sosiale tilbudet. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Songvaar Fyrs Venner legger ned et tusentalls dugnadstimer på fyret hvert år, men skal ikke få fri parkering til sine kjøretøy når de er på dugnad dersom administrasjonens innstilling blir vedtatt. (Foto: Geir Smebøle, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no