I forslaget til parkeringsbestemmelser for Høllen skriver administrasjonen at selve Høllebrygga reserveres for øyboere og næringsliv samt Søgne dykkerklubb og Songvaar Fyrs Venner. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Foreslår to timers gratis parkering i Høllen

  Nicolai Prebensen
  06. apr 2021
  20:07
Nærings- og eierskapsutvalget i Kristiansand kommune skal 13. april behandle et nytt forslag til parkeringsbestemmelser i Høllen etter at det forrige ble sendt tilbake til administrasjonen.

Det var et enstemmig utvalg som 2. februar sendte saken om parkering på Høllebrygga i retur til administrasjonen med en klar beskjed om å finne en løsning. 

Ingen løsning
I saksutredningen med tittelen «Drift og forvaltning av Høllen brygge og havneområde», (som for øvrig ikke handler om Høllen brygge, men om Høllebrygga og tilstøtende områder), hadde administrasjonen ikke funnet noen løsning for å ivareta avgiftsfri parkering for brukerne av Shantyen og for de frivillige i Songvaar Fyrs Venner og Søgne dykkerklubb. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Nå har administrasjonen skrevet et nytt forslag.

Parkeringsavgift skal betales fra og med 15. mai til og med 15. september. I det nye forslaget er de to første timene avgiftsfrie. Dette for å tilfredsstille brukergrupper som har korte møter på stedet. I tillegg er parkeringen gratis mellom klokken 17.00 og 08.00. Timeprisen blir på kroner 17,-.

«Parkeringsarealet på piren (Høllebrygga red.anm.) reserveres til lov- og forskriftsfestet brukergrupper, som øyboere og næringsdrivende. Sognvaar Fyrs venner og Søgne dykkerklubb er vurdert å inngå i denne gruppen», står det videre i innstillingen.

Parkeringsavgiften for disse gruppene foreslås satt til kroner 270 per måned for næringsdrivende og 135 kroner per måned for øyboere og næringsliv. 

Avgiftsfritt to første timer
- Løsningen imøtekommes så langt det lar seg gjøre de ulike brukergrupper som tidligere har hatt gratis parkering, gjennom at det er gratis de to første timer, og at det er gratis etter klokken 17.00. Det vises til mottatte søknader fra organisasjonene Shanty, Søgne dykkerklubb og Sognvaar Fyrs venner. Gjennom fritak for avgift de første to timer ivaretas (likebehandles) alle brukere i Høllen som har møter eller andre kortvarige ærend/oppdrag. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Nærings- og eierskapsutvalget skal 13. april ta stilling til et nytt forslag fra administrasjonen om parkeringsbestemmelsene i Høllen. (Foto: Privat).

1-2 plasser
- Administrasjonen har etter en nærmere vurdering anbefalt at dykkeklubben og Sognvaar Fyrs venner kan reserveres 1-2 plasser på arealet som er avsatt til fastboende og næringsdrivende, står det videre i innstillingen til nærings- og eierskapsutvalget.

Både «pressetalsmann» for Shantyen, Svein Eikeland og leder av Songvaar Fyrs Venner, Geir Smebøle sier til N247 tirsdag kveld at dette er en løsning de kan leve godt med.

Brukbart
- Dette må være en brukbar løsning hvis vi får bruke plassene til næringslivet i helgene. Det er da vårt behov er størst, sier Steinar Monsen i Søgne dykkerklubb.
Sist oppdatert 06.04.2021 klokken 20:07 av Nicolai Prebensen

Shanty-gjengen vil hvis administrasjonens forslag får flertall kunne bruke sine to timer i bygget på Høllebrygga uten å måtte betale parkeringsavgift. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Søgne dykkerklubb (bildet) og Songvaar Fyrs Venner får én til to plasser på lik linje med næringsdrivende og øyboere i Søgne. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no