Bystyresalen i Kristiansand torsdag kveld. (Foto: Skjermdump fra Kristiansand kommunes sending)

Bystyret stopper alt arbeid med oppsplitting av kommunen

  Jon Aamodt
  01. des. 2021
  19:12
Bystyret i Kristiansand vedtok onsdag kveld med 39 mot 32 stemmer å stanse alt arbeid med en eventuell oppsplitting av Kristiansand kommune. 

Vedtaket er i tråd med kommunedirektørens innstilling som sier at «Bystyret vedtar å ikke igangsette prosess for en mulig deling av Kristiansand kommune. Kristiansand er én kommune og skal fortsatt være én kommune». 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

På forhånd var det klar at Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre støttet konklusjonen i kommunedirektørens innstilling. Flere enkeltrepresentanter fra andre partier hadde også signalisert støtte til innstillingen, mens partier som Senterpartiet, Demokratene. FrP og flere uavhengige representanter ønsket en utredning av konsekvenser før endelig avgjørelse ble fattet. 

Stort engasjement
Over 30 bystyrerepresentanter tegnet seg på talerlista i debatten som strakte seg over to timer. Kjente argumenter ble gjentatt fra alle parter, men en gjennomgangsmelodi var at mange hadde landet på å opprettholde storkommunen etter kommunedirektørens klare utredning i forrige kommunestyremøte. 

- Er det noen i salen som ikke er ropt opp, spurte ordføreren etter å ha referert talerlista en time ut i debatten. Representanten Haarr fulgte opp med å si at dette var hans første møte i bystyret hvor det var taleplikt. 

Partier som MDG, Krf, SV erkjente åpent at partiene var splittet innad i spørsmålet om å stoppe nå eller gå videre og utrede konsekvenser. 

Demokratene, Frp, Sp, Rødt og tre tre representanter fra KrF fremmet hver for seg ulike forslag om utredning eller en folkeavstemning eller en kombinasjon av dette. 

Gammelt nytt
Selv om «hele bystyret» var innom talerstolen i bystyresalen i løpet av debatten, kom det svært lite nytt frem. Det kanskje nærmeste vi kom en mulig nyhet var Senterpartiets Ole Magne Omdals referanser til uttalelser fra partiets regjeringsmedlemmer det det antydes at staten vil ta større deler av regningen enn det som fremkommer i det offisielle brevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette står likevel i kontrast til de offisielle signaler kommunen har mottatt fra sentrale myndigheter. I tillegg overbrakte Omdal( bildet) en åpen invitasjon til ordfører om et nytt besøkt i regjeringskontorene.

Avstemninger
Forslaget fra Demokratene: Bystyret vedtar å igangsette arbeidet for en mulig deling av Kristiansand kommune falt med 21 mot 50 stemmer.

Et fellesforslag fra Rødt og SP hvor hovedpunktet sier at: Bystyret vedtar å igangsette en prosess for en mulig deling av Kristiansand kommune falt med 27 mot 44 stemmer. 

Et forslag fra de tre KrF representantene Stefan Avila, Tore Heidenreich og Tore Smeplass om at: Bystyret vedtar å igangsette en utredning i tråd med brev fra KMD. Bystyret tar stilling til videre prosess etter at utredningen foreligger, falt med 31 mot 40 stemmer. 

Kommunedirektørens forslag som sier at bystyret vedtar å ikke igangsette prosess for en mulig deling av Kristiansand kommune ble vedtatt med 39 mot 32 stemmer.

- Ikke uventet
Vidar Ertzeid i «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» sier til N247 at dette var ventet.

- Vi var klar over at dette kom til å skje, men for vår del er ikke denne prosessen over. Vi kommer til å jobbe videre og vår første reaksjon på dette vedtaket er at det er synd at flertallet av politikerne i kommunen ikke ønsker en utredning engang. Uansett er vi ikke ferdige med denne saken, sier han.
Sist oppdatert 02.12.2021 klokken 21:59 av Nicolai Prebensen

Arbeiderpartiets gruppeleder Kenneth Mørk var først på talerstolen i bystyret og ga klart svar om at Arbeiderpartiet vil støtte kommunedirektørens innstilling og ønsker ikke folkeavstemning. (Foto: Skjermdump fra Kristiansand kommunes sending)

Senterpartiets gruppeleder fremmet forslag om det igangsettes prosess for mulig deling av Kristiansand kommune. (Foto: Skjermdump fra Kristiansand kommunes sending)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no