Frank Solås, Jørgen Osberg og Andre Homme foran den nye roboten på Høllen vest. (Foto: Jon Aamodt)

- Gøy å være første i Norge

  Jon Aamodt
  10. des. 2021
  00:44
Stål i alle former og varianter leveres kontinuerlig fra lokalene til Norsk Stål AS på Høllen vest industriområde. Blant varene som skal ut til  næringslivet; herunder skips-, mekanisk-, offshore-, bygg- og anleggsindustri finner vi kamstål formet som bøyler i ulike varianter. 

Norsk Stål AS er i dag 100 prosent eid av Leif Hübert AS. Selskapet omsetter årlig for cirka 2,0 milliarder kroner og har rundt 260 ansatte med avdelinger fra Søgne i sør til Harstad i nord.

Høllen vest
I lokalene på Høllen vest i Søgne står flere store maskiner som kutter og bøyer kamstål til ønsket fasong, og det ferdige produktet skal deretter klargjøres for levering til den enkelte kunden. 

- Ved hver maskin står en person og tar imot bøylene, legger disse til side og pakker til riktig kunde. Dette er en ensformig jobb, og maskinen må stoppes når arbeideren skal få unna ferdig pakkede produkter. Det må også utvises meget stor forsiktighet når arbeideren kommer så tett på den store maskinen, sier Frank Solås til N247. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Tar i bruk robotteknologi
Som første bedrift i Skandinavia har Norsk Stål i Søgne nå fått installert en robot levert av selskapet Pedag GmbH, som også leverer de store maskinene som bearbeider stålet. 

- Dette gi en betydelig forbedring av arbeidsmiljøet inkludert HMS, og i tillegg kan produksjonen gå uten stopp når den som betjener maskinen skal ta unna produktene for pakking, forklarer Andre Homme. 

Roboten som er installert tar imot bøylene fra den store kutte- og bøyemaskinen og kan deretter legge disse på et rullebord eller henge profilene på et stativ. Operatøren kommer da ikke i direkte nærkontakt med kuttemaskinen og henter de ferdige produktene fra en «mellomstasjon», noe som gir bedre tid til videre pakking. 

- Maskinene kutter og bøyer og roboten tar første etappe i flyttingen, dette arbeidet kan da gå kontinuerlig uten stans, utdyper Homme. 

- Langt fremme i Skandinavia
Danske Klaus Nielsen representerer den tyske leverandøren under montasje og uttesting av roboten på Høllen vest. Han forteller at produsenten ønsket en kunde som kunne være pilot i uttesting av teknologien som er relativt ny i den tradisjonelle stålbransjen. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
- Vi er veldig fornøyd med at vi kunne komme til Norsk Stål og gjennomføre denne piloten, og vi ser at bedriften her i Søgne ønsker en moderne og trygg produksjon som også gir et bedre arbeidsmiljø for operatøren, sier Nielsen til N247 etter at vi har sett roboten i aksjon. (Foto: Jon Aamodt).

- For oss har dette vært en vellykket pilot, og nå skal roboten inn i normal produksjon så snart alt er programmert inn av de lokale tilpasninger som må til, sier Frank Solås til N247. 

Roboten henter bøylene fra maskinen i bakgrunnen og legger fra seg på rullebordet eller på det blå stativet til høyre. (Foto: Jon Aamodt)

Bøyer i ulike størrelser og fasonger skal håndteres av roboten når de kommer ut av kutte- og bøyemaskinen. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no