- Den gode dialogen med SSHF og Klinikk for prehospitale tjenester gjør at vårt tilbud tilpasses den situasjonen som til enhver tid oppstår, sier fagleder transport og ambulanse i Agder Røde Kors Hjelpekorps, Tom Erik Dønnestad. (Foto: Roar Tolfsen, arkiv)

Dobler arbeidet for Sørlandet sykehus fra og med fredag

  Administrator
  07. jan 2022
  15:24
Sørlandet sykehus Kristiansand har anmodet om utvidet bistand fra Røde Kors beredskapsambulanser.  Fra 20.12 til per i dag har vi hatt vakt mandag, tirsdag, onsdag fra  klokken 16.00 - 23.00 med én bil om dagen. Fra neste uke er det ønskelig at Røde Kors kjører fem dager i uken med én bil, mandag til fredag.

- Det er viktig nå å få frigjort kapasitet på sykehuset så snart som mulig, og vi er dypt takknemlig for det arbeidet frivillige i hjelpekorpsene bidrar med. Røde Kors-mannskapene er godt drillet i den tjenesten de leverer, og det er av stor betydning for SSHF (Sørlandet Sykehus Helseforetak) at Røde Kors som beredskapsorganisasjon stiller sine frivillige til tjeneste for å avhjelpe situasjonen, sier konstituert avdelingssjef Marit Gunstveit, Klinikk for prehospitale tjenester (PTSS) ved Sørlandet sykehus.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Hjelpekorps i Kristiansand, Søgne, Songdalen samt Vennesla og Arendal deler på oppdraget. 

Agder Røde Kors Hjelpekorps startet mandag 20. desember med bistand til Sørlandet sykehus med transport av pasienter fra og til sykehus og institusjoner.  Dette gjøres gjennom å stille sine beredskapsambulanser med mannskap til tjeneste på ettermiddag- og kveldstid.

Avlaste
Den pågående smittesituasjonen gjør at det er behov for å avlaste ambulansetjenesten gjennom å kjøre pasienter som ikke har behov for omfattende behandling, men likevel må ligge under transporten. Dette er nødvendig både for å få ferdigbehandlede pasienter ut fra sykehuset til rett tid slik at man opprettholder mottakskapasiteten best mulig.

For oss i Agder Røde Kors Hjelpekorps er det naturlig å bidra med våre frivillige mannskaper når samfunnet har behov for våre tjenester. 

- Den gode dialogen med SSHF og Klinikk for prehospitale tjenester gjør at vårt tilbud tilpasses den situasjonen som til enhver tid oppstår, og vi kan som støtteaktør avlaste de tjenestene som har størst behov i krisesituasjoner som denne pandemien for å bidra til å redde liv og helse, sier fagleder transport og ambulanse i Agder Røde Kors Hjelpekorps, Tom Erik Dønnestad.

Pressemelding fra Agder Røde Kors Hjelpekorps
Sist oppdatert 09.01.2022 klokken 18:19 av Nicolai Prebensen

Fra neste uke er det ønskelig at Røde Kors kjører fem dager i uken med to biler, mandag til fredag, skriver Agder Røde Kors Hjelpekorps i pressemeldingen. (Foto: Privat)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no