Skisse som viser ny rundkjøring på dagens E39 og tverrforbindelse fra Leireveien til Repstadveien. (Foto: Søgne kommune/Vianova)

Innbetalte penger til rekkefølgekrav kan bli tilbakebetalt

  Jon Aamodt
  11. mai 2022
  18:18
I formannskapets møte onsdag spurte KrFs gruppeleder, Jørgen Kristiansen hva som skjer med midler som er innbetalt av utbyggere vest i Søgne til bygging av nytt Kjellandskryss. Bakgrunnen for spørsmålet er at kryssløsningen det er betalt inn penger til siden 2011 var dimensjonert ut fra dagens E39. Når ny firefelts motorvei erstatter dagens vei, vil den gamle veien bli nedklassifisert, og behovet for et kryss av den størrelsen som det tidligere var dimensjonert for vil ikke lenger være til stede. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I følge opplysninger Kristensen hadde tilgang til har rundt 300 utbyggere og private tomtekjøpere betalt inn over 20 millioner kroner til et kryss som kanskje ikke blir bygget, og gruppelederen lurte derfor på om pengene bil bli tilbakebetalt. 

Behov for nytt kryss
Direktør for by- og stedsutvikling Ragnar Evensen sa i sitt svar at innbetalingene bygger på et rekkefølgekrav fra daværende Søgne kommune i 2011. Det ble da betalt inn kroner 70.000 per bolig, et beløp som siden er indeksregulert. Total til nå er det betalt inn 28,9 millioner kroner, og etter at deler av midlene har blitt benyttet til grunnarbeid og prosjektering, gjenstår i dag 20,6 millioner kroner av dette. 

- Kravet var bygget på at E39 går der den ligger i dag, og ikke i fjellet bak Lunde. Vi ser nå på en enklere kryssløsning, og det er fremdeles behov for sikring av en utrygg skolevei fra Kjellandsheia til Lunde skole. Vi vil også se dette arbeidet i sammenheng med den nye arealdelen som er under arbeid. Når dette er klart kan vi gjøre en ny vurdering av hva som kreves av tilskudd, informerte Evensen. 

Han la til at nye tiltak som fremmes som følge av dette kan ble betalt med midlene fra rekkefølgekravet, men at pengene kan bli betalt tilbake dersom det ikke er behov for å bruke disse.

Det var KrFs gruppeleder, Jørgen Kristiansen som stilte spørsmål ved innbetalte penger til kryss som ikke blir realisert i formannskapet onsdag. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no