Søgne-skjærgården 2. mai 2017.

Se bildene: Forsøpling av Søgne-skjærgården

  Nicolai Prebensen
  02. mai 2017
  17:28
Fredag kveld var Karl Klungland ute ved Helgøya og fridykket. Dette er et sted han ofte dykker, men denne gangen ble han møtt av et trist syn. Noen hadde dumpet en komfyr, koketopper, mange gryter, både i jern og stål og annet søppel som så ut som om det kom fra et gammelt kjøkken.

Nylig
- Dette lå ikke der for 14. dager siden, da dykket jeg på samme sted og det var rent, sier Klungland til N247 tirsdag ettermiddag.

Da var han, Andreas Hansen, Jan Kristoffersen og båtfører Steinar Monsen tilbake på stedet og ryddet opp.

- Jeg synes det er skremmende at det i 2017 foregår slikt. Vedkommende som har gjort dette har jo tatt seg bryet med å legge det i båt, kunne ikke like godt kursen ha blitt satt mot land og alt hevet på en henger, spør han.

Idyll
- Dette er en av de mest brukte bade og fiskeplasser i hele skjærgården og jeg synes det er for ille at det skal ligge. Derfor tok vi i Søgne dykkerklubb en liten dugnad og fisket det opp i dag. Jeg håper at vedkommende er sett, noe vi har hørt, og at det kommer reaksjoner på slikt. Dette er et verneområde og det ligger skipsvrak her. En slik tilgrising kan koste mange titalls tusener i bot om det kan bevises hvem som gjorde det, sier han.

I sin «teineaksjon» har Søgne Dykkerklubb til nå ryddet opp rundt 440 «spøkelsesteiner» fra havbunnen i Søgne-skjærgården. Det ble noen ekstra tirsdag også.


Artikkelen fortsetter under kartet.
Området alt søppelet ble funnet i (innringet) er ved Helgøya i Ny-Hellesund. Kart: Kystverket.

- Forkastelig
Fagleder miljø og landbruk, Steinar Sunde i Søgne kommune sier til N247 at dette er forkastelig.

- Forsøpling av naturen med plastavfall er et stort miljøproblem som har fått stadig større oppmerksomhet den senere tid, ikke minst etter det ble funnet 30 plastposer i magen på hvalen som i februar ble avlivet på Sotra .

- Gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer kan bli værene i miljøet i hundrevis av år og skade dyr og mennesker, sier han.

En plastpose har nedbrytningstid på 10 år, en isoporkopp 50 år og ei plastflaske 450 år

- Dør av marint avfall
- Et stort antall fugl, fisk og dyr dør hvert år som følge av skader fra marint avfall. Foruten åpenbare skader som kvelning og indre skader etter inntak av plastavfall, inneholder plast miljøgifter som tas opp og videreføres i næringskjedene.

- Alt avfall som ikke blir samlet inn og tatt hånd om på en skikkelig måte risikerer å havne i sjøen via vind, avløp eller overflatevann. De fleste har sett mengdene av søppel som samles i typiske vrakbukter, fortsetter Sunde.

I følge miljødirektoratet er det kun 15 % av det marine avfallet som havner i strandsonen. Hele 70 % synker og blir liggende på havbunnen, mens de resterende 15 % flyter på havet.

- Hva kan du gjøre? Forebygge
- Det viktigste er selvsagt å sørge for at alt avfall du produserer tas hånd om på skikkelig vis. Foruten at avfallsdunkene dine tømmes ved behov er det satt opp returpunkter for ulike typer avfall flere steder i kommunen. Hos Avfall Sør kan du levere avfall gratis. Det er dermed ingen grunn til å ikke håndtere avfallet skikkelig.

Rydde
- Velforeninger, elveeierlag og mange andre frivillige i lag og foreninger legger ned en stor innsats i å rydde søppel. Ruskendagen i helga som var, samlet 100 sekker med avfall, Besteforeldrenes klimaaksjon har sett seg ut vrakbukter som skal ryddes. Kommunen kjenner også til mange som i det stille rydder og leverer uten at det nødvendigvis er et ledd i en organisert aksjon, avslutter faglederen.
 

Dykkerne er i vannet og Steinar Monsen tar i mot koketopper, gryter og mye annet søppel som sendes opp med luftballonger. (Foto: Nicolai Prebensen)

Andreas Hansen, Jan Kristoffersen og Karl Klungland på vei ut til dugnadsarbeid i Søgne-skjærgården. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no