Kuhegre og Terje Ø. Pettersens sau på Tangvalljordet lørdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)

Kuhegre-alarm på Tangvall

  Nicolai Prebensen
  06. okt. 2018
  18:07
Lørdag ettermiddag satt 92 år gamle Jacob Faye og så ut over Tangvall-jordene. Han så en hvit fugl på størrelse med en middels måke, men så fort at dette ikke kunne være sjøfuglen. Han varslet så kjente som igjen varslet fuglefotografene Børge Mørk Simonsen og Svein Almedal som rykket ut og gjenkjente fuglen som en kuhegre. Dermed gikk observasjonsalarmen i fuglefotograf- og ornitologmiljøet.

Uhyre sjelden
- Dette er første gangen denne arten er observert i Søgne og den er uhyre sjelden i Norge. Det har kun vært noen få observasjoner av denne arten som holder til i langt sydligere strøk enn vårt, sier fuglekjenner Odd Kindberg som sammen med et tyvetalls kolleger rykket til Tangvalljordene etter at alarmen i miljøet gikk.

I følge ekspertene på stedet skal kuhegre ha vært observert på Lista en gang eller to tidligere, men etter oppmøtet å dømme er denne observasjonen svært sjelden her i sør.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Kuhegren på Tangvalljordet lørdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen).

Norsk Ornitologisk Forening skriver om kuhegren på egen nettside i en sak fra desember 2014:
Kuhegren har ikke fått navnet sitt uten en grunn. Fuglen gikk stort sett sammen med kyrne og snappet insekter rundt dem. Dette er en typisk oppførsel for arten, og det er ofte slik man ser dem også i hekkeområdene.

Første observasjon i landet ble gjort i Finnmark i 1988, og påfølgende funn er gjort i Finnmark i 1999, Nord-Trøndelag/Nordland i 2009 og i Møre og Romsdal i 2011. Alle norske funn er dermed gjort i Midt-Norge og Nord-Norge. Et slikt funnmønster, helt uten funn fra Sørøstlandet, Vest-Agder og Rogaland, er uventet for en art som er en vanlig hekkefugl sør for oss. En mulig årsak kan være at fuglene som har dukket opp i Norge har ankommet østfra via Sverige. Populasjoner ved Kaspihavet er trekkfugler og vil derfor kunne ha et større potensial for å havne på vidvanke enn søreuropeiske fugler, som i hovedsak er standfugler.

Bildet under: Det ble fort mange fuglefotografer på Tangvall etter at alarmen i miljøet gikk lørdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen).

Det ble fort folksomt på Tangvalljordene etter at kuhegre-alarmen i ornitologmiljøet gikk lørdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)

Kuhegre på litt ville veier på Tangvalljordet lørdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no