«Dugnadsånden lever på bygda! Bli med og sikre feiring av nasjonaldagen på Nodeland»

Publisert

Vi som sitter i 17.mai-komiteen i Greipstad ønsker oss flere støttespillere som kan bidra med innspill, planlegging og utvikling av nasjonaldagsfeiringen på Nodeland. Derfor inviteres representanter fra frivillige lag og foreninger i bydelen til å samle seg rundt dette viktige arbeidet!

Frem til nå har komiteen bestått utelukkende av privatpersoner (ekteparet Steffen og Elin Aarhus, og undertegnede) som har tatt initiativ til planlegging, koordinering og avvikling av feiringen, men vi savner tilbake til tiden hvor flere organisasjoner i bydelen stod sammen i planlegging og gjennomføringen.

Dette er viktig i et bærekraftig og langsiktig perspektiv, hvor vi samler alle gode krefter rundt en slik feiring, og ikke er avhengig kun av enkeltpersoner til dette. Det er nødvendigvis ikke slik at organisasjonene vil få masse oppgaver, men vi ønsker bedre forankring lokalt i organisasjonslivet i bygda.

Vi har allerede samlet alle oppgaver i en Rutinehåndbok som gjør koordinering og avvikling mye enklere for alle involverte. Per i dag blir de største oppgavene og aktivitetene utført på dugnad av foreldre og elever i hhv 6. trinn på barneskolen og 8. trinn på Songdalen Ungdomsskole. Disse personene skiftes ut årlig. I tillegg har vi hatt en engasjert gjeng fra GIL Håndball, skolekorpset, Frikirken og menighetshuset. Sammen har disse delt overskuddet av inntekter fra kiosk og boder. Kristiansand kommune har også vært en god bidragsyter og tilrettelegger for enkelte oppgaver. Om vi kan kopiere litt fra andre bydeler i Kristiansand, så må det være at flere organisasjoner blir med på denne dugnaden, og at vi får mer sponsormidler fra lokalt næringsliv til å belønne dere som bidrar.

Vi ønsker med andre ord å skape kontinuitet med kunnskap og rutine rundt feiringen, slik at man ikke må starte på «scratch» for hvert år.

Det vil være snakk om rundt 3-5 møter i løpet av året, og vi ønsker minst èn styrerepresentant per organisasjon.

Blir dere med? Gi meg en tilbakemelding her på mail, så vil vi invitere dere til et møte på nyåret om veien videre.

Har dere spørsmål, så er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Ønsker dere en riktig god førjulstid!

Med vennlig hilsen

Tor Marius Markussen

Mobil: 41560346

Powered by Labrador CMS