Onsdag kveld er det politisk stormøte på Flekkerøy.
Onsdag kveld er det politisk stormøte på Flekkerøy.

18 politikere samles til valgmøte på Flekkerøy

Publisert

- Det er ennå mye å ta tak i på Flekkerøy. Derfor har vi innkalt de partiene i byen vår til et valgmøte i kafeen i Flekkerøyhallen onsdag klokken 19.00, sier Frode Andersen som er leder i Flekkerøy Vel.

Alle partier med unntak av Industri- og næringspartiet har meldt sin ankomst til nå.

Mye folk

Frode Andersen forteller videre:

– Det er nærmere 3.700 beboere her ute, og vi ønsker svar på ting vi ikke er fornøyde med. Vi håper og tror på en fullsatt kafé. I forkant har 18 politikere fått tilsendt en del spørsmål (se under) som tilhørerne sterkt ønsker ett svar på. Det blir nok et interessant og spennende valgmøte, sier Frode Andersen til N247 tirsdag ettermiddag.

Tidlig på 1990-tallet, tre-fire år etter at tunnelen åpnet, ble det laget en egen plan for Flekkerøy. Med involverte parter fra blant annet administrasjonen i Kristiansand kommune, og folk bosatt på øya. Innbyggertallet har siden den gang mer enn doblet seg. I tillegg har det vært en god del møtevirksomhet. Veinettet har vært heftig diskutert. Det meste av utbyggingen har skjedd på Østerøya, og det er på denne delen av øya at de aller fleste aktivitetene skjer.

– Vi ønsker også et svar på en beredskapsplan. Hvis tunnelen eventuelt må stenges ned over lengre tid. Hva skjer da, sier Frode Andersen og avslutter:

– Vi har stilt hver og en av de 18 politikerne ti like spørsmål. Det er mange som venter i spenning på kloke svar.

Dette er spørsmålene:

  • Sykkelsti til Vesterøya – Hvilke partier har løftet en finger for øya i denne perioden? Sykkelsti bygges til Andåskrysset. Reguleres til Åshavn. Kommunen har oppgradert «Killura». Flekkerøy Vel godtar ikke denne som permanent og trygg skolevei. Østerøya neste, også her mangler det gang- og sykkelsti ned til fiskerimottak.
  • Busstilbud lokalt på øya – passer de færreste i 100% stilling – ingen buss i skolens sommerferie. Skal vi få flere til å bruke kollektiv transport, må metroaksen i fremtida snu på Østerøya ikke i rundkjøringa som i dag. Store busser kjører rundt på øya i dag, men dessverre altfor sjeldent.
  • Beredskapsplan Flekkerøy tunnel. Per dags dato er det ennå ikke vedtatt en beredskapsplan som dekker veieieransvaret, transport og transportberedskap.
  • Tilgang til friområdene på Vesterøya er i dag begrenset med én parkeringsplass helt ute på enden – ingen ved hovedstien ut til Anstens Fyr. Dette medfører parkeringstrøbbel og mindre bruk av et av kommunens vakreste og mest unike turområder.
  • Flekkerøy Vel har derfor fremforhandlet et forslag som så langt aksepteres bredt for å få til en bedring av dagens situasjon for allmennheten. Er dette et tiltak ditt parti vil kunne støtte?
  • Byggegrenser mot sjø i ny kommuneplan. Som kjent vil disse kunne forenkle byggesaksbyråkratiet i flere saker ved å unngå mange unødvendige disp. søknader inne på land. Administrasjonen foreslår å legge inn denne grensa flere steder på fastlandet, men ikke på Flekkerøy selv om det faglige underlaget kanskje er aller best her med en egen kommunedelplan for strandsonen. Vil dere støtte at det legges inn en byggegrense også på Flekkerøy?
  • Våre fryktede og elskede skibbumiljøer i ny kommuneplan. Kombinert bruk av skibbuer ble vedtatt av miljøvernminster Erik Solheim i juni 2011 på noen kriterier som vi opplever at byråkratiet i dag tolker vesentlig annerledes enn ministeren selv la føringer for. Flekkerøy Vel foreslår derfor at byråkratiet rundt dette forenkles i ny kommuneplan ved at kombinert bruk av buene kan godkjennes der miljøverndepartementets infrastrukturkrav er innfridd, og at dette kan skje uten behov for formaliserte dispensasjoner fra byggeforbud og plankrav. Hvordan stiller ditt parti seg til dette forslaget som vi mener vil kunne gi fortgang i det viktige kyststiarbeidet som vi opplever er det viktigste for allmennheten.
  • Daudmannsholmen – bro og radarmonument til glede for allmennheten. Vi i Flekkerøy Vel jobber med trinn to ute på Daudmanns – dvs etablering av siste bro og oppføring av et minnesmerke ved en replika av den unike tyske radaren som sto her under krigen. Noen av dere vil kunne bli valgt inn i verneområdestyret som så langt har vært positive til dette, men hvordan tenker ditt parti om dette prosjektet som skaper tilgang for absolutt alle helt ut på den ytterste nøgne ø?
  • Lindebøskauen skole Flekkerøy Vel har nylig sponset elever med materialer og utstyr til olabiler? Elever ble bedt gå på gjenbruken på Mjåvann for i finne materialer. Hva tenker dere om bevilgninger til utstyr/materiell til skolene i Kristiansand.
Powered by Labrador CMS