Her etableres Søgnes første permanente lyskryss sommeren 2024.

Starter arbeid med lyskryss i mai

Publisert

– Kommende mandag blir anbud for arbeid med etablering av nytt lyskryss på Tangvall lagt ut. Vi får inn tilbudene etter påske og forventer oppstart på arbeidet tidlig i mai, sier rådgiver i Agder fylkeskommune, Stine Rasmussen til N247.

I en detaljreguleringsplan vedtatt i Søgne kommune i 2019 er det regulert inn ny rundkjøring med undergang under Tangvallveien for myke trafikanter. Det har videre vært stilt rekkefølgekrav ved utbygging på Tangvall om ferdigstilling av den samme rundkjøringen.

Selv om rundkjøring og undergang blir sett på som den optimale løsningen på stedet har fylkeskommunen konkludert med at lysregulering med egne svingfelt for nord- og sydgående trafikk på Hølleveien også blir sett på som en akseptabel løsning.

Fjerner gangfelt

Tangvallveien - Hølleveien
Rådgiver i Agder fylkeskommune, Stine Rasmussen.

– Vi har nå sendt informasjonsskriv til beboerne rundt krysset Hølleveien-Tangvallveien. Prosjektet går i korte trekk ut på å etablere et nytt lyskryss. I den forbindelse vil vi etablere et nytt høyre svingefelt i sørgående retning, samt justering av dagens venstre svingefelt i nordgående retning. Vi vil også utbedre den kommunale hovedvannledningen gjennom krysset, et arbeid som vil medføre omlegginger av trafikken i byggeperioden, utdyper Rasmussen.

Gangfeltet som i dag går fra Tangveien og over Hølleveien vil bli nedlagt i forbindelse med prosjektet.

– I ny situasjon med lyskryss vil gangfeltet over Tangvallveien bli lysregulert. Vår faglige vurdering er at den nye løsningen med undergang og lysregulert gangfelt over Tangvallveien, er et mer trafikksikkert alternativ fremfor dagens gangfelt over Hølleveien. Arbeidet med lyskrysset vil starte på forsommeren og vil pågå frem til oktober 2024, sier Rasmussen til N247.

Powered by Labrador CMS