Frem til oktober vil det pågå arbeid med å etablere et nytt lyskryss i krysset Hølleveien - Tangvallveien i Søgne.

Har startet arbeid med nytt lyskryss

Publisert

Agder fylkeskommune har tidligere fått dispensasjon for å etablere lysregulering i krysset Hølleveien - Tangvallveien i Søgne etter at det tidligere er vedtatt å etablere rundkjøring samme sted som et rekkefølgekrav knyttet til etablering av ny videregående skole på Tangvall.

I mai ble det kjent av det er selskapet Holbæk Anlegg AS som er kontrahert til prosjektet, og nå er arbeidet i terrenget i gang og godt synlig for alle som ferdes i området. Byggeperioden vil vare til oktober 2024.

Det er spesielt myke trafikanter som vil merke endringer i byggeperioden.

– Dagens gang- og sykkelvei forbi området og gangfelt over Tangvallveien er stengt i anleggsperioden. De myke trafikantene må benytte gangfeltet ved Tangveien og undergangen under Hølleveien, sier rådgiver i fylkeskommunen, Terje Nygård til N247.

Deler av dagens gang- og sykkelvei stenges, og myke trafikanter må følge oppmerket vei i byggeperioden.

Han legger til at det skal legges nye vannledninger for kommunen og trekkerør for andre kabeletater. Dette medfører grøftearbeider langs vei samt kryssinger over Hølleveien og Tangvallveien.

– Hovedtraseen for vannledningene og kabler går langs vestsiden av Hølleveien i dagens gang- og sykkelvei. Når Tangvallveien må krysses vil det bli behov for å stenge denne i en periode, mest sannsynlig en helg, tilføyer rådgiveren.

Videre skal det i tiden frem til oktober klargjøres for svingfelt og monteres nødvendig utstyr for at trafikklys kan bli tatt i bruk når vi kommer til oktober måned.

Les også: 

Powered by Labrador CMS