Direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal.
Direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal.

Økt ledighet i Agder i januar

Publisert

– Fredag 2. februar var 5.891 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder. Dette er 399 flere enn forrige måned og 669 flere enn for ett år siden. 3,7 prosent av arbeidsstyrken i Agder er nå arbeidssøkere. For ett år siden var andelen på 3,4 prosent, skriver NAV i en pressemelding fredag.

– Ledigheten øker som forventet i januar. Antall permitterte øker også, men det er færre permitterte nå enn januar i fjor, sier direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal.

Det er 3.502 helt ledige i Agder. Dette er en økning på 402 siden forrige måned og 393 flere enn for ett år siden.

Blant arbeidssøkerne i fylket er 608 permittert. Dette er 221 flere enn i desember og 60 færre enn for ett år siden. Økningen er størst i Kristiansand (72), Arendal (38) og Grimstad (28).

– Det er vanlig at ledigheten øker i januar. Dette skyldes blant annet at det er lavsesong innen bygg og anlegg, reiseliv, butikk og varehandel. Historisk sett har vi likevel lav ledighet i Agder. Dette gir gode muligheter for dem som står utenfor arbeidslivet. Vi oppfordrer dem som i dag står utenfor jobb og utdanning og har lyst å prøve seg litt i arbeidslivet, til å undersøke mulighetene som finnes, sier Øyvind Vedal.

Siste måned har 113 ukrainere registrert seg som arbeidssøkere hos NAV i Agder. Antallet ukrainske arbeidssøkere er nå oppe i 591 personer i Agder. Av disse er 277 i arbeidsrettede tiltak gjennom NAV og 37 er delvis i jobb. De øvrige 276 er helt ledige.

Nye arbeidssøker

Den siste måneden ha 1.441 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. Dette er 59 flere enn samme periode i fjor.

Fortsatt høy etterspørsel

I januar er det registrert 2.965 nye stillinger i Agder. Det er flest stillinger innen helse, pleie og omsorg (1.090) og butikk og salgsarbeid (256). Dette er 426 færre stillinger enn samme måned i fjor.

Powered by Labrador CMS