Direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal.

Mange tilbake til jobb i bygg- og anleggsbransjen

Publisert

Fredag 31. mai var 5 492 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder. Dette er 191 færre enn forrige måned og 964 flere enn for ett år siden.

– Nedgangen i antall permitterte i Agder fortsetter, og det er særlig innen bygg og anleggsbransjen at mange permitterte går tilbake til jobb. I løpet av mai var det flest menn i 30-årene som kom seg i jobb, sier direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal.

Det er 2.994 helt ledige i Agder. Dette er en nedgang på 19 siden forrige måned og 441 flere enn for ett år siden. Dette utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken i Agder. I landet er også 1,9 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.

Blant arbeidssøkerne i fylket er 283 permittert. Dette er 120 færre enn i april og 88 færre enn for ett år siden. Omkring en tredel av de permitterte som gikk tilbake i jobb i mai er fra bygg- og anleggsbransjen.

– Samtidig som mange arbeidssøkere gikk ut i jobb i mai, meldte 139 ukrainere seg som nye arbeidssøkere i Agder siste måned. Ukrainske arbeidssøkere utgjør nå 14 % av alle arbeidssøkere i Agder. Vi vet det er behov for arbeidskraft i mange bransjer. Jeg håper vi i NAV sammen med arbeidsgivere kan bidra til at vi i større grad klarer å ta i bruk den ressursen de som i dag står utenfor utgjør for arbeidsmarkedet, sier Øyvind Vedal.

Nye arbeidssøkere

Den siste måneden ha 668 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. Varehandel er næringen hvor det kommer flest arbeidsledige fra med 63 personer.

Fortsatt høy etterspørsel

I mai er det registrert 1 759 nye stillinger i Agder. Det er flest stillinger innen helse, pleie og omsorg (528) og butikk- og salgsarbeid (204). Dette er 330 færre stillinger enn samme måned i fjor. Hittil i år er det utlyst 12 551 stillinger i Agder. Det er 945 flere stillinger enn i fjor på samme tid.

Powered by Labrador CMS