Odd Nordmo (t.h.) er fast medlem av By- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand. Helge Reisvoll er varamedlem i samme utvalg. Begge representerer Høyre.

«Kristiansand kommune - kaos eller styring?»

Publisert Sist oppdatert

Du leser et debattinnlegg. Det uttrykker innsendernes mening.

Formannskapet i Kristiansand skal mindre enn fire uker før valget behandle «alle planers mor», Kommuneplanens arealdel. Denne gir bindinger mange år frem i tid, og har stor betydning for kommunens utviklingsmuligheter når det gjelder bolig- og næringsareal. Høyre foreslo i Formannskapsmøtet før sommeren denne viktige saken utsatt til nytt bystyre er valgt, fordi det er dette bystyret som vil måtte arbeide i en ny Kommuneplan.

KRF’s Jørgen Kristiansen, som gir seg i bystyret etter valget, mente det kanskje var nok å utsette saken til første Formannskapsmøte etter sommeren, til onsdag 16. august 2023. Dette betyr at det avgående Formannskapet kan gjøre viktige vedtak i arealplanen, som et nytt Bystyre vil stille spørsmål om legitimiteten til. Det kan bety at noe av Kommuneplanen kan bli vedtatt av avgående Formannskap, for å bli bestridt av nytt Formannskap/Bystyre.

Det kan bety at det nye Bystyret vil måtte starte opp sine fire år med lovlighetsvurdering av vedtak truffet av avgåtte politikere. Noe i Kommuneplanens arealdel vil være drøftet og mekling foretatt av det avgåtte Formannskapet, for deretter å skulle vedtas av nytt Bystyre. For det nye Bystyret blir det en følelse av å rydde etter avslutningsfesten, og se om det er noen rester igjen. Vi håper ikke Jan Oddvar Skisland, Ap og Jørgen Kristiansen, KrF vil dette.

Det er en uskreven demokratisk regel at det ikke treffes viktige og avgjørende vedtak i det som er overgangen mellom to Stortings-perioder eller som her mellom to Bystyre-perioder. Kristiansands politikere har hatt sommerferie fra sakskartet og de fleste har vel knapt hatt tid til annet enn å forberede årets valgkamp. KrF’s ordførerkandidat Charlotte Beckmann Finnestad har hatt et godt samarbeid med Høyre i små og store plansaker i snart fire år nå.

Høyre håper at KrF også i denne saken lander på at Kommuneplanens arealdel er for viktig til at den skal splittes mellom to perioder av folkevalgte, den bør behandles av ett Bystyre. Det nye Bystyret fortjener alt annet enn en kaotisk start, det har vært mer enn nok i 4 år. Alle innen næringslivs- og boligutvikling følger spent med på hvor Kristiansand lander her.

Høyre håper Formannskapsmøtet 16.8. faller ned på å utsette vedtak i «alle planers mor».

Odd Nordmo, Høyre, Bystyret og By- og stedsutviklingsutvalgetHelge Reisvoll, Høyre, vara Bystyret og By- og stedsutviklingsutvalget

Du leser et debattinnlegg. Det uttrykker innsendernes mening.

Powered by Labrador CMS