Bildet er fra Solta båthavn som er både kommunal og privat.

Foreslår endringer av regelverk ved leie av kommunale båtplasser

Publisert Sist oppdatert

– Administrasjonen ser behovet for endring av regelverket knyttet til leie av båtplass i  kommunale småbåthavner. Dette skyldes utfordringer knyttet til klima og miljø, adferd, ventelister og andre driftsutfordringer, skriver saksbehandlerne i saken som skal behandles i Kommunalutvalget 19. mars.

Hovedendringer av regelverket oppsummert;

  • Strengere regelverk knyttet til leietakeres oppførsel, adferd og bruk av kommunale småbåthavner
  • Strengere forpliktelser for både eier og leietakere av kommunale småbåtplasser
  • Klarere definerte rettigheter for eier og leietakere av kommunale småbåtplasser
  • Endret arverettighet av småbåtplass av hensyn til ventelister
  • Definert skille mellom personlige leietakere og organisasjons-/bedriftsleietakere. Plasser kan ikke overføres mellom disse

– Endret regelverk for leie av kommunale småbåtplasser vil føre til større handlingsrom for kommunen ved uønsket adferd i de kommunale småbåthavnene. Endringen vil trolig redusere uønsket adferd og føre til at eventuelle økonomiske konsekvenser av uønsket adferd vil hvile på den som utøver denne adferden. Videre vil bortfall av arveretten til båtplass i vertikal linje føre til en mer sosial praksis med tanke på ventelisteordningen.

Krav om oppdaterte kundeopplysninger vil føre til at kommunen får kontakt med eiere dersom det er behov for dette, eksempelvis ved sesongstart, havari eller i andre situasjoner hvor dette er nødvendig. Endret regelverk vil også ivareta leietakeres interesser i de kommunale båthavnene, står det i innstillingen.

Hele forslaget kan leses her.

Powered by Labrador CMS