Foran fra venstre: Didrik Hagel Pedersen (Exbo) Sigrun Aasen, Heidi Gabrielsen (Exbo), Lars Hauge (Exbo) Bak fra venstre: Thomas Enge-Olsen, Inge Johan Jensen(Exbo),Roger Finsådal-Kristensen, Arve Eklund, Vidar Skaaland og Simen Koland.

– Vokser mer enn landsgjennomsnittet

Publisert

– Vi ønsker å være enda sterkere til stede i et voksende lokalt kredittmarked. I løpet av det seneste året har vi styrket vår bemanning innenfor privatmarkedet. Det gir økt tilstedeværelse ved våre tradisjonelle lokasjoner Søgne og Songdalen, sier administrerende banksjef Vidar Skaaland i Søgne og Greipstad sparebank.

– I tillegg har vi gjennomført en vellykket samlokalisering av banktjenester og meglervirksomheten i Vågsbygd, et område våre meglere har godt kjennskap til gjennom flere års tilstedeværelse, sier Heidi Gabrielsen, daglig leder av Exbo.

Nytt fra 2022 er at meglerforetaket Exbo nå eies av de tre lokale sparebankene Søgne og Greipstad sparebank, Lillesands sparebank og Flekkefjord sparebank med en tredjedel hver.

– Exbo har i dag tre lokale kontorer i Kristiansand kommune og totalt 10 kontorer med rundt 30 ansatte i Agder. I Kristiansand er vi nå på andreplass i størrelse som eiendomsmegler, tilføyer Gabrielsen.

– «Personlig bank»

Leder av personmarked i banken, Sigrun Aasen forteller om voksende etterspørsel etter bankens tjenester, også i Vågsbygd som betraktes som et «nytt» område.

– Samlokalisering av bank og megler knytter i mange sammenhenger kundenes behov for samtidige tjenester tettere sammen. Boligkjøp enten det er førstegangs- eller bytte av bolig fører til behov for både megler- og finansieringsbistand. Når vi tilbyr dette fra samme lokaler oppfatter gjerne våre kunder dette som en «gladsak», og for oss er det også vesentlig at vi kan tilby god rådgiving på begge områder fra samlokaliserte kontorer, sier Aasen.

De bankansatte trekker frem Søgne som lokalområde med ekstra stor vekst hvor det har blitt satset på flere områder innenfor utbygging av infrastruktur med ny vei, nytt skole- og idrettssenter og en ekspansiv utbyggingspolitikk.

– Det gjenspeiles også i bankens portefølje som vokser mer enn gjennomsnitt i landet for øvrig. I dag registrerer vi også at rundt en tredjedel av boligsalget lokalt skjer gjennom vår egen meglervirksomhet, Exbo, sier banksjef Vidar Skaaland til N247.

Powered by Labrador CMS