«Stor risiko for båtskader»

Publisert

Vinterværet med mye snø, vind og varslede temperatursvingninger i store deler av landet medfører betydelig økt risiko for båtskader. Nå er det ekstra viktig å passe på båten, enten den ligger på vann eller på land, skriver forsikringsselskapet Söderberg & Partners i en pressemelding torsdag.

Med mye vintervær er det viktig å passe på båten og husk at tilsyn er en del av forsikringsavtalen, sier Rune Sagen i Söderberg & Partners.

– Pass ekstra godt på båten din nå. Fjern snø og sjekk tildekking, sier Rune Sagen i båtavdelingen hos Söderberg & Partners.

– I verste fall kan en båt som ligger på land få skader av snøtyngden eller fylles med vann. En båt som ligger på vannet kan synke som følge av snø- og is-tyngden alene eller av at lensesystemene i båten ikke fungerer som de skal, fortsetter Sagen.

Tilsyn er en del av forsikringsavtalen

Ved jevnlig tilsyn av båten vil man kunne oppdage og forhindre at skader får et større omfang enn nødvendig. Husk at tilsyn er en del av forsikringsavtalen. Unnlater du som båteier å gjøre det du kan for å forhindre eller begrense skade, kan det medføre reduksjon i eller helt bortfall av erstatning ved skade. Krav til tilsyn forsterkes når uvær er varslet som i disse dager.

– Forsikringen er ment å dekke plutselige og uforutsette skader som oppstår, som for eksempel når en voldsom vinterstorm skader en båt som i utgangspunktet er forsvarlig fortøyd eller lagt i opplag. Skader som utvikler seg over tid er normalt ikke dekket av forsikringen. Skader etter manglende tilsyn er ofte slike skader og vil da ikke dekkes av forsikringen, avslutter Sagen.

Skadeforebygging

Det er derfor viktig med jevnlig tilsyn av båten. Forebyggende tiltak som å sjekke tildekking og fjerne snø kan forebygge kostbare skader som i mange tilfeller ikke er dekket av forsikring.

Powered by Labrador CMS