Utfordringen ligger i det asfalterte området som helt mangler oppmerking.

- Kommer bedre merking

Publisert

Trafikanter reagerer på at biltrafikk i området hvor det skal bygges ny kollektivterminal på Tangvall kan føre til møteulykker etter at det er lagt ny asfalt rundt nåværende holdeplass.

Vestgående trafikk skal i dag kjøre på nordsiden av nedkjøring til parkeringskjelleren, mens østgående trafikk skal kjøre mellom nedkjøring og bygget hvor blant annet drosjesjåførene har sitt oppholdsrom.

Noe av utfordringen kan skyldes at det ikke er markering som skiller vestgående kjørefelt fra terminalområdet nord for veien. Det fører til at kjøretøy som skal ut fra terminalområdet legger seg helt til høyre, mot syd, og dermed kommer på kollisjonskurs med vestgående trafikk i Sentrumsveien.

Det er ingen merking som skiller kjørefelt for vestgående trafikk (til høyre i dette bildet) fra resten av terminalområdet.

Det er Agder fylkeskommune som koordinerer arbeidet med å bygge en ny kollektivterminal på Tangvall, et arbeid som trolig vil starte opp etter sommeren og gi en permanent løsnings på de trafikale utfordringene.

– Midlertitid merking

Mandag sier veisjef i Kristiansand kommune, Gro K. Solås til N247 at kommunen vil foreta midlertidig merking og eventuelt sette opp stengsler om dette er nødvendig.

– Stengsler kan være en utfordring da bussene må kunne snu inne på plassen, men vi vil se på hva vi kan få til med oppmerking og eventuelt bedre skilting på området, sier hun til N247.

Østgående trafikk i Sentrumsveien skal til høyre for nedkjøringsrampen, vestgående skal på nordsiden, til venstre i bildet.
Powered by Labrador CMS