Det er Per Try AS som sammen med selskapet Acron Group AS ønsker å kjøpe området midt på bildet.

Søgne-entreprenør vil kjøpe Kroodden

Publisert Sist oppdatert
Bonde og entreprenør Per Try er gjennom sitt selskap Per Try AS en av partene som vil kjøpe det kommunale utbyggingsområdet Kroodden.

Kommunedirektøren i Kristiansand har i en innstilling anbefalt at kommunens utbyggingsområde på Kroodden selges til entreprenør Per Try gjennom sitt selskap Per Try AS sammen med selskapet Acron Group AS. Bystyret har tidligere vedtatt salg av utbyggingsområdet, og det er nå fremforhandlet en opsjonsbasert salgsavtale med en minimum salgssum på kroner 94,885 millioner kroner.

Salgssummen er satt sammen av en fastdel og en variabel del hvor den variable delen vil være avhengig av det totale antallet boenheter som realiseres i området. Avtalen er opsjonsbasert inntil 15.04.2024 slik at partene i saken kan gjøre nærmere undersøkelser og avklaringer innen denne fristen. I områdeplanen fra 2014 er det kommunale området beregnet å kunne romme fra 300 til 490 boenheter.

N247 har vært i kontakt med Søgne-entreprenør Per Try, men han ønsker ikke å kommentere saken før handelen er endeling avgjort av bystyret i Kristiansand. Saken skal først behandles i Nærings- og eierskapsutvalget 16. mai, deretter i formannskapet 31. mai og til slutt i bystyret 7. juni.

Powered by Labrador CMS