Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.
Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

«Svak utvikling i boligprisene i oktober, Stavanger og Kristiansand skiller seg ut»

Publisert

Boligprisene sank med 1 prosent i oktober 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent. Så langt i 2023 har boligprisene i Norge steget med 2,6 prosent, skriver Eiendom Norge i en pressemelding fredag.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.370.018 kroner ved utgangen av oktober.

– Boligprisene sank 1 prosent i oktober, noe som er en svak utvikling, selv om sesongjusteringen er svakt positiv. Sesongjusteringen har både i september og oktober blitt dratt betydelig opp av at utviklingen høsten 2022 var spesielt svak. Derfor må man nå legge mindre vekt på det sesongjusterte tallet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Vi venter en svak prisutvikling i boligprisene i årets to siste måneder. Slik det ser ut for øyeblikket vil den nominelle boligprisutviklingen i 2023 ende rundt null, sier han.

Pressemeldingen med detaljer kan leses her.

– Den siste måneden har det vært stor oppmerksomhet rundt det store antall usolgte bruktboliger på markedet. Utbudet av boliger er høyt nå, men antall nye boliger på markedet er avtagende, da salgsvolumet er stort og på nivå med 2022. Vi venter at antall usolgte vil falle de neste månedene, sier Lauridsen.

– Boligprisutviklingen i Stavanger og Kristiansand i år skiller seg fra resten landet, og vi venter at disse byene også vil skille seg ut når 2023 er omme. Mange år med svak til moderat utvikling her gir grunnlag for et sterkere boligmarked nå. I resten av Norge ser det mørkt ut for prisutviklingen og det gir heller hjelp til den pågående krisen i nyboligmarkedet, sier Lauridsen.

– I oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2024, og de er blinde for krisen i nyboligmarkedet. Det er ingen tiltak i budsjettet for å stimulere til økt boligbygging. Dette er paradoksalt når vi nå er på full fart i den største krisen for boligbyggingen siden bankkrisen 1988-92 samtidig som 1.000 nye flyktninger i uken gir behov for ekstra mange boliger sier han.

Powered by Labrador CMS