Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.
Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Forventer en boligprisøkning på 4 prosent

Publisert

Eiendom Norges prognose for boligmarkedet i 2024 er en oppgang på 4 prosent, skriver selskapet i en pressemelding onsdag formiddag.

- Eiendom Norge venter en oppgang i boligprisene i Norge neste år. Enkelte byer vil få en sterkere utvikling enn den nasjonale, og vi tror særlig Oslo og Stavanger vil skille seg ut. Her venter vi at boligprisene vil stige med henholdsvis 6 og 7 prosent, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Les hele pressemeldingen her.

- I 2023 har vi hatt store svingninger i boligprisutviklingen gjennom året, og ved utgangen av november har boligprisene i år steget med 1,3 prosent. Med vekst i KPI i samme periode på 4,5 prosent innebærer det et realboligprisfall, sier han.

- Etter to år med svak utvikling tror vi at vi får god vekst i boligprisene i Norge 2024. Et godt lønnsoppgjør som gir reallønnsvekst neste år vil virke positivt på prisutviklingen. Det samme gjør ventede rentenedsettelser.

- Det er dessuten mindre usikkerhet rundt inflasjon, renter og bokostnader nå enn på samme tid i fjor. Alt dette gjør at vi er positive til utsiktene for boligprisene landet under ett neste år, sier Lauridsen.

Boligkrisen er foran oss, men ikke i 2024

Det er ved utgangen av november kun igangsatt bygging av 11.000 boliger i Norge i 2023, ifølge Boligprodusentene. Dette er den laveste igangsettingen av nye boliger siden bankkrisen på slutten av 80-tallet.

- Dette betyr at vi vil få lav boligbygging de neste årene og krise for byggenæringen. Konsekvensene for boligmarkedet vil vi imidlertid først se fra 2025, da det blir et bratt fall i antall ferdigstilte boliger. Vi tror dette vil gi sterk boligprisvekst i 2025 og 2026. Paradoksalt nok fører Norges Banks aggressive pengepolitikk til at boligprisrekylen kan bli enda sterkere fordi den demper boligbyggingen ekstra mye. I 2024 vil det imidlertid fortsatt ferdigstilles en del boliger som er under bygging nå og som ble solgt under pandemien, sier Lauridsen.

Rentekutt er nært forestående

I løpet av 2023 har styringsrenten fra Norges Bank økt fra 2,75 prosent til 4,50 prosent. Det er mye mer enn hva rentebanen tilsa ved inngangen til året.

- Norges Banks rentebane per desember indikerer at det første rentekuttet vil komme mot slutten av 2024. Desember-økningen kom overraskende på de fleste og det samme var begrunnelsen med den sterke vektleggingen av kronekursen. Foreløpig vekter Norges Bank inflasjonsmålet og kronekursen sterkere enn hensynet til konjunktursituasjonen, sier han.

- Stavanger får sammen med Kristiansand den sterkeste utviklingen i Norge i 2023. Vi venter at Stavanger også vil få en sterk utvikling i 2024 og at prisene vil stige med 7 prosent her. Dette begrunner vi med at den svake utviklingen i boligmarkedet i regionen etter oljebremsen i 2014 gir rom for en oppside når olje- og gassnæringen opplever stor optimisme igjen, sier Lauridsen.

Powered by Labrador CMS