I 2018 ble nettinggjerdet langs Holmenbakken ytterliggere forsterket, men det vil ikke kunne stoppe stein på størrelse med en campingvogn.

Fædrelandsvennen: Gamle E39 ved Trysfjorden kan bli stengt permanent

Publisert
Det har også vært flere isras i Holmenbakken som har ført til stengninger over lengre perioder.

Den gamle Europaveien ved Trysfjorden kan bli stengt permanet på grunn av fare for ras hvor steiner så store som campingvogner kan falle ned. Nettinggjerdet som ble satt opp vil ikke tåle så store steiner, skriver Fædrelandsvennen fredag formiddag.

– Trafikken er nå over ti ganger høyere på denne veien enn hva man i sin tid anså som akseptabelt opp mot faren for steinras, sier avdelingsleder for forvaltning, drift og vedlikehold av vei i Agder fylkeskommune, Ann Inger Fidjestøl til avisen.

Det er fjellet over Holmenbakken som Statens vegvesen betegner som Agders farligste fjell.

I følge avisen ble det etter en dødsulykke på grunn av steinras utarbeidet en geolograpport som anslo at en stor stein ville falle ned innen 50 år.

3.800 kjøretøy

Rundt 3.800 kjøretøy passerer det rasfarlige steder mot det som ble lagt til grunn da nye E39 ble åpnet. Den gang ble det anslått at det kun var den helt lokale trafikken som ville bruke gamleveien, beregnet til rundt 300 kjøretøy i døgnet.

Fædrelandsvennen har i flere artikler skrevet om den økende trafikken på gamleveien, noe som skyldes de økte bompengeprisene.

Fidjestøl sier videre at hun ikke ser for seg å stenge veien allerede i sommer, men påpeker at kan skje i år. Hun åpner likevel for at kjøretøy som ikke har lov til å kjøre på nye E39 skal få kjøre Trybakken og Holmenbakken.

Fylkestinget

Fylkesordfører Arne Thomassen sier at han håper at fylkestinget kan komme til enighet om en pakke der bompengesatsene settes ned ved at lånet som ble tatt opp i forbindelse med byggingen av ny E39 forlenges i tid.

Powered by Labrador CMS