Arkivfoto fra formannskapets dialogmøte i Søgne i mars 2022.

Fortsetter med dialogmøter

Publisert

Kommunedirektøren i Kristiansand har evaluert prøveordningen med dialogmøter, en ordning som ble innført etter ønske fra fellesnemda og senere vedtatt av bystyret etter kommunesammenslåingen i 2020. I forrige bystyreperiode ble det gjennomført 22 dialogmøter der formannskapet møtte innbyggerne i bydelene.

I etterkant av evalueringen behandlet formannskapet onsdag kommunedirektørens innstilling som i korte trekk går på å fortsette dialogmøter i samarbeid med bydelsrådene.

Et samlet formannskap stilte seg etter en kort debatt bak et forslag med en noe endret formulering. Forslaget innebærer at det fortsatt skal gjennomføres innbyggermøter i samarbeid med bydelsråd/velforeninger.

Videre anmodes administrasjonen om å prøve ut en bydelskonferanse der bydelsråd, velforeninger og øvrige aktører inviteres til delta eller være medarrangører.

Arkivfoto fra formannskapets dialogmøte i Finsland i april 2022.

Debatten rundt saken gjenspeiler et formannskap som er positive til møter med innbyggerne i hele kommunen, men som også ser at dialogmøtene som har blitt gjennomført viser et uferdig konsept som kan utvikles i ulike retninger avhengig av hvilke styringssignaler som sendes fra den politiske ledelsen i kommunen.

Powered by Labrador CMS