Bygger om og samler funksjoner på Linnegrøvan

Publisert

- Det ligger en sterk ideologi bak dette prosjektet der ungdom og mennesker med spesielle behov deler på arealer og innhold. Det å dele og utnytte ressurser er den store ideen bak det som nå skal skje med lokalene på Linnegrøvan, sier arkitekt Ole Johan Dolva. 
Sammen med representanter fra Søgne kommune forteller arkitekten om planene hvor ungdommenes OpenMind og funksjonene til det kommunale dagsenteret på Tangvall nå skal smeltes sammen i en ombygd arena på Linnegrøvan. 
Vil skape en ny arena
- Jeg ser at dette bygget tidligere er kalt «Arena» i forbindelse med den virksomheten som da ble drevet, og det er nettopp en arena vi skal skape i nye lokaler når ombyggingen er ferdig, sier arkitekten. 
- Vi har et budsjett på 13 millioner å rutte med, sier prosjektleder Frode Trelsgård fra kommunenes eiendomsavdeling. 
Tegninger er straks klar og om kort tid blir prosjektet lagt ut på anbud. Trolig kan byggeprosessen komme i gang før ferien og målet er at alt skal være klart til bruk mot slutten av inneværende år.
Samler og utnytter ressurser
I august 2015 flyttet OpenMind inn i det tidligere industribyget på Linnegrøvan. Siden er det gjort tilpasninger og oppgraderinger blant annet i august 2016 da en egen klatrevegg ble tatt i bruk. I dag brukes lokalene mest på ettermiddags- og kveldstid og deler av lokalene står tomme. Samtidig har dagsenteret behov for mer plass og det er derfor besluttet om bygge om og tilpasse bygningen på Linnegrøvan slik at man får plass til begge funksjonene og samtidig får til en felles utnyttelse av ressurser. 
- En felles arena
- Vi skal bygge en helt ny sanseavdeling som vil bli en ekstra ressurs for flere brukergrupper. Flere av dagsenterets brukere har behov for stimulering og her blir det tilrettelagt med takheis, vi får boblebad med lys og stimuleringstiltak. Et lydanlegg kan styres til å spille av den type musikk som er tilpasset brukerne alt etter om de trenger ro eller å bli stimulert til aktivitet. Et eget rom settes av til fysioterapi og massasje, sier Mari Anette Reinertsen som er fagleder på dagsenteret. 
Ved anleggets inngangsparti gjøres det endringer for å legge til rette for rullestolbrukere. Det skal bygges et helt nytt kjøkken som kan benyttes av alle brukergruppene. Det legges også inn en «kioskfunksjon» med luke inn til det store fellesrommet hvor ungdommer i dag samles til ulike aktiviteter. 
Arkitekten synes det er ekstra spennende når ulike brukergrupper møter hverandre på en felles arena. Kulturskoleleder Roar Borøy ser også muligheter for felles utnyttelse av de ulike brukernes ressurser, men understreker behovet for opplæring i bruk av mye avansert utstyr. Et eget rom vil bli utstyrt med prosjektor og store skjermer, også en interaktiv skjerm. Borøy forteller om kommuner som har lånt utstyr fra Google og filmet turer til kjente landemerker. Han ser for seg liknende opplegg, kanskje med virtuelle skjærgårdsturer eller andre filmer med lokalt tilknytting. 
- Skal ikke gjemmes bort
I byggets andre etasje blir det flere aktivitetsrom og verksted for keramikk, håndverk og annet. Et lokale til utstilling og salg er også planlagt.
- Vi må ikke gjemme det bort, sier enhetsleder Trine Lise Enersen. Hun ønsker at tingene som selges skal være lett tilgjengelig og profileres for alle som besøker den nye arenaen. 
Gruppen som er samlet på OpenMind er alle sammen enige om at beliggenhet og den fellesbruken det her legges opp til vil være en berikelse for kommunen og ikke minst for brukerne, selv om dette innebærer en viss tilpasning fra de gruppene som i dag benytter fasilitetene som allerede er på plass. Det finnes allerede planer for en utnyttelse av utendørsarealene rundt bygget, men akkurat nå ligger fokus på å etablere det som skal være på innsiden. 
Beholder den røffe stilen
- Justeringer må til, men vi ønsker å videreføre den noe røffe og ungdommelige stilen vi har. Alle gir og tar litt her, men sammen skal vi finne gode løsninger. Jeg tror også at dette vil gi brukerne funksjoner som de ellers ikke ville fått, og ikke minst blir alt mer solid og mer permanent, sier Borøy. 
Kulturskoleleder Roar Borøy, prosjektleder Frode Trelsgård, enhetsleder Trine Lise Enersen, fagleder Mari Anette Reinertsen og arkitekt Ole Johan Dolva presenterer planer for ombygging av OpenMind på Linnegrøvan. (Foto: Jon Aamodt)
- Vi håper bygget kan være klart før nyttår, sier arkitekt Ole Johan Dolva og prosjektleder Frode Trelsgård i Søgne kommune. (Foto: Jon Aamodt)
Powered by Labrador CMS