Bystyret ledes av ordfører Mathias Bernander (H).

Følg bystyremøtet onsdag ettermiddag

Publisert

Onsdag skal bystyremedlemmene møtes til nytt møte i bystyresalen på Torvet i Kristiansand. I forkant av saksbehandlingen klokken 16.00 blir det en presentasjon av årsrapport og årsregnskap 2023 ved kommunedirektør Camilla Dunsæd og økonomidirektør Terje Fjellvang

Møtet sendes direkte på N247 via kommunens strømmetjeneste. Saksdokumentene finner du her.

Saker til behandling er:

 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 24.04.24
 • Leiekontrakt Palmesus 2025-2028
 • Detaljregulering, Kjøita 6 - sluttbehandling
 • Årsregnskap og årsrapport 2023 - Kristiansand kommune
 • Svar på verbalforslag - Naturregnskap og naturbudsjett som styringsverktøy
 • Salg av Rådhusgata 26 til Kristiansand kommunale pensjonskasse
 • Overføring av Søgnes første brannbil til Søgnerutas venner
 • Organisering av kommunens eiendomsselskaper
 • Samarbeidsavtale akuttberedskap barnevernsvakt Agder
 • Endring samarbeidsavtale - vertskommuneavtale barnevern Lillesand og Birkenes
 • Saksfremstilling - forskrift om skoleregler og forskrift om permisjon
 • Svar på verbalvedtak om flere møteplasser for ungdom
 • Svar på verbalvedtak om forebyggende ungdomsarbeid
 • Svar på verbalvedtak om helgetilbud i de kommunale fritidsklubbene
 • Strategi for tilsynsvirksomhet etter plan og bygningsloven - Ny strategi for perioden 2024-2028
 • Vedtak av lokal forskrift for gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kristiansand kommune.
 • Eiendomsstrategi for Kristiansand Kommune
 • Heftenes småbåthavn - detaljregulering - sluttbehandling Benestad – endring av reguleringsplan – sluttbehandling
 • Delegering av oppfølging av arbeidsgiverrollen for kommunedirektøren
 • Aktivitetsbasert arbeidsplasser Rådhuskvartalet - pilot 2024
 • Oppgaver og reglement for parts sammensatt utvalg
 • Høringsinnspill til satsingsområder for Region Kristiansand 2023-2027
 • Årsberetning og regnskap for 2023 - Kristiansand kommunale pensjonskasse
 • Årsmelding 2023 Kristiansand Havn KF
 • Årsregnskap 2023 Kristiansand Havn KF
 • Interpellasjon fra repr. Ian Martin Reed, INP, om "Kjernekraft"
Powered by Labrador CMS