Bystyremøtet ledes av ordfører Mathias Bernander (H).

Bystyremøtet direkte onsdag ettermiddag

Publisert Sist oppdatert

Bystyrets medlemmer har nytt møte i bystyresalen på Torvet i Kristiansand onsdag klokken 17.00. Møtet kan følges direkte på N247 via kommunens strømmetjeneste i Nett TV-vinduet under.

Saksdokumenter finnes her.

Saker til behandling er:

 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 14.12.23
 • Valg av representanter til styringsgruppe for samarbeid med Strømmestiftelsen om vennskapsbyen Rajshahi
 • Administrativt vertskommunesamarbeid - akuttberedskap barnevern
 • Veteranplan
 • Forslag til endringer i lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Kristiansand kommune etter høring
 • Valg av medlemmer til sakkyndig nemd og klagenemd for eiendomsskatt i Kristiansand kommune 2023-2027
 • Kleplandsveien 4, 6 og 8 m.fl. - detaljregulering - sluttbehandling
 • Omr. mellom Topdalsfjorden og Sømsveien - detaljregulering - sluttbehandling
 • Områderegulering, Kvartal 49 – endring av områderegulering 1230 - sluttbehandling
 • Detaljregulering, Holta 11 og 17 - sluttbehandling
 • Detaljregulering Del av Andøyveien fortau - sluttbehandling
 • Interpellasjon fra Jack Andersen, SP, om "Landbruksforvaltningen i Kristiansand kommune"
 • Kontrollutvalgets møte og arbeidsplan 2024
 • Innføring av ekstraordinær båndtvang

Bystyrerepresentantene møtes i forkant av bystyremøtet til politisk verksted på hovedbiblioteket med tema «Oppfølging folkevalgtprogrammet i Kristiansand kommune.»

Powered by Labrador CMS