Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Følg siste bystyremøte i inneværende valgperiode

Publisert

Onsdag klokken 16.00 settes det siste ordinære bystyremøte i inneværende valgperiode. 11. oktober skal det nye bystyret ha sitt konstituerende møte.

I Nett TV-vinduet under kan du følge møtet direkte via kommunens strømmetjeneste.

Program for møtet:

 • Evaluering av formannskapets dialogmøter
 • Evaluering retningslinjer kommunale tilskuddsordninger
 • Opphevelse av Kristiansand Boligstiftelse
 • Opphevelse av Kristiansand kommunes stiftelse for utleieboliger
 • Eierstrategi for Avfall Sør
 • Eierstrategi for Songvaar Vekst AS og Varodd AS
 • Kvalitetsmeldingen for oppvekst 2022
 • Oppfølging av Bystyrets vedtak om å iverksette skolebehovsplan i forkant av behandling av økonomiplan 2024-2027
 • Studentrådets årsrapport 2022-2023
 • Kulturstrategi 2023 - 2030
 • Verbalforslag 11-23 Fadderordning flyktninger
 • Regler for bruk av byrom, torg og gater i Kristiansand kommune
 • Kvartal 57, østre del, endring av reguleringsplan - sluttbehandling
 • Detaljregulering, Endring av reguleringsplan for E39 – driftstasjon Lohnelier - vedtak
 • Randesund gravplass - detaljregulering – sluttbehandling
 • Strategi for urbant landbruk
 • Selskapsavtale Grimevann interkommunale vannverk (IKS)
 • Forskrift om boligsoneparkering, Kristiansand kommune, Agder
 • Sak om salg av parkeringshus
 • Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning i Kristiansand kommune
 • Interpellasjon fra repr. Amalie Gunnufsen (H) om «Likestill gratis kjernetid på idrettslagenes skolefritidsording med kommunal skolefritidsordning»
Powered by Labrador CMS