Øyvind Hoem.
Øyvind Hoem.

«Vinn vinn»

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Vi har valg.

Blir det slik at Søgne og/eller Songdalen igjen får bli egne kommuner: Hva velger vi da?

«The Winner Takes it All». Vinneren kjører sitt løp uten hensyn til taperen?

ABBA sangen beskriver vanskelighetene med å bryte opp et forhold. Den ene ønsker å fortsette forholdet. Den andre synes det er lett å gå sin egen vei.

«Vinn, Vinn». Samarbeide og finne de løsningene der begge parter vinner og oppnår en fordel?

Undertegnede har jobbet på psykiatrisk akutt mottak i 23 år.

Hver dag på jobb omgås vi som jobber der svært sterke følelser. Ikke bare sterke følelser hos pasientene, men også blant personalet. Sterke følelser aktiverer sterke følelser hos mottaker. Personalet har forskjellig ståsted, bakgrunn og erfaring. Personalet har derfor av og til også svær forskjellig mening om hva som er rett og galt. Hva er best for pasientene? Hvordan gjøre en god jobb?

Det føles svært godt når andre er enige med meg. Men de jeg har lært noe av er de som har hatt en annen mening enn meg. Når jeg ser at; ja det fungerer. Den/de andre hadde den beste løsningen. Da har jeg lært noe. Det er å gi og ta. Lære av hverandre, ta hensyn. Spille på hverandres kompetanse og personlighet. Dette fungerer svært bra.

Motstandere av Søgne og Songdalen som egne kommuner vil her være en ressurs.

Det vil være viktig å få dem med i oppbyggingen av nye kommuner. De har verdifulle bidrag.

I tidligere Søgne kommune var vi vitne til mange opprivende personalsaker. Også splittelser blant politikere. Mange sitter igjen med et svært dårlig minne fra den tiden. Det er hevet over tvil: Rådmannen gjorde en kjempe god jobb når det gjaldt økonomi. Men kommunen er ikke bare en økonomisk institusjon. Den består også av mennesker. Her bør kanskje ansvaret for økonomi og mennesker skilles. Det finnes nok en løsning hvor begge hensyn vinner.

Hva med de mange ansatte? Ansatte med forskjellig kompetanse og erfaring.

For mange ble sammenslåingen med Kristiansand svært slitsom. For noen ble det for slitsomt og opprivende. De har sluttet. Noen trives der de er. Noen ønsker seg tilbake. Andre gruer seg til en ny og slitsom omstilling.

Her spesielt må det brukes mye ressurser. De ansattes ønsker, erfaringer og meninger må evalueres og ta hensyn til.

For noen kan det være ønskelig å fortsette å jobbe for begge kommuner samtidig. Til fordel for både kommuner og ansatte. Mange kjenner nå begge sider og kan bruke sin erfaring til en vinn, vinn situasjon.

Hva med helsevesenet? Leger, helsestasjon, tilgjengelig helsesøster, hjemmesykepleie, sykehjem og alle funksjoner rundt folkets helse og velvære. God helse er kanskje det viktigste for folk flest. Trygghet for at er vi i en krise, har et midlertidig, eller varig funksjonstap så er hjelpen og ressursene der. Ja her er det mennesker som kjenner begge sider. Hva var bra tidligere og hva er bra nå? Forholdene ligger til rette for et svært godt samarbeid.

Hva med Søgne og Greipstad politikere som har profilert seg sterkt mot at Søgne og Songdalen skal bli selvstendige kommuner. Ja det samme gjelder dem. De må være med. Det er behov for erfaring og kunnskap når det skal bygges en ny kommune.

Nåværende og tidligere naboer av meg har profilert seg sterkt mot Søgne som egen kommune. Politiker i Høyre. En har profilert seg i forhold til mobbing. Og Vidar Udjus i Fedrelandsvennen. Det typiske for alle disse tre er at de er usedvanlig ordnede og hyggelige mennesker.

Benytter vi oss av ressursene på begge sider på rett måte og med rett innstilling ligger alt til rette for at dette kan bli en vinn vinn situasjon for alle tre kommuner.

Også Kristiansand. Folket fra Søgne og Songdalen vil jo fortsatt bidra med økonomien i Kristiansand. Vi vil bruke tjenester, handle i butikker, støtte opp om kulturen, betale bompenger, parkeringsavgifter m.m. Alt dette og mer til vil generere penger i kommunekassa.

Forblir Søgne og Songdalen en del av kristiansand blir det nok slik i uoverskuelig framtid. Ingen retrettmuligheter.

Oppfordrer til at flest mulig bruker sin unike mulighet til å avgi stemme ved valget som starter 22. januar kl. 09:00. til 02. februar kl. 21:00.

Psykiatrisk sykepleier

Øyvind Hoem

Powered by Labrador CMS