Havforskere: «Det beste hadde vært å stoppe hummerfisket i noen år»

Publisert Sist oppdatert

Forsker Alf Ring Kleiven og forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet har skrevet en kronikk som først ble lagt ut i Dagens Næringsliv. Nå er den også publisert på instituttets hjemmesider.

– Den norske bestanden er på et historisk lavt nivå. Skal vi gjenoppbygge bestanden, kan vi ikke pepre kysten med teiner. Fisket må bli betydelig mindre. I dag er bestanden kraftig nedfisket. Hummer er klassifisert som «sårbar» i den norske rødlisten, skriver de to.

Videre står det i kronikken at rundt 33.000 fritidsfiskere melder seg på hummerfisket årlig. Hver og en har lov til å fiske med ti teiner hver.

– Hovedårsaken til at den norske hummerbestanden er så lav, er det omfattende fisket. Dette ser vi tydelig i fredningsområder for hummer. Her er det kun lov å fiske med stang og snøre, ingen teiner, og dermed går hummeren fri, skriver Ring Kleiven og Huse videre.

Havforskningsinstituttet forsker på effektene av slike fredningsområder. Etter femten år med fredning, har antall kilo hummer de får i teinene på feltundersøkelsene økt med 500 prosent. Forskerne ser også flere og større hummer enn tidligere.

Dagens tiltak virker ikke godt nok

«De siste femten årene har det blitt satt inn flere tiltak i hummerfisket, med mål om å bygge opp igjen bestanden. Det har virket – litt. Nedgangen i bestanden ser ut til å ha blitt bremset, men vi observerer ikke den veksten som har vært formålet med tiltakene», står det videre i kronikken.

Problemet med dagens tiltak er at de bare regulerer innsatsen. Ikke antall deltagere. Ikke hvor mye som kan fiskes.

Reglene handler hovedsakelig om sesong og antall teiner per fisker. Men det er ikke regulert hvor mange som kan delta i hummerfisket. Totalt antall teiner i sjøen er i praksis ubegrenset.

– Enhver mulig oppbygging av bestanden kan lett bli spist opp. Flere hummer i sjøen betyr at sjansen for fangst øker, og da vil fort flere bli med på fisket. Dette er et velkjent fenomen globalt, spesielt i fritidsfiske, skriver forskerne videre.

«Det beste hadde vært å stoppe hummerfisket i noen år» 

– Forskningsresultatene fra fredningsområdene, tilsier at det mest effektive grepet hadde vært å stoppe hummerfisket for en periode. Da kunne bestanden fått bygd seg opp på et mer solid nivå, mener de to.

De spør også om dette er mulig i praksis?

– Hummerfisket er en tradisjonsrik del av kystkulturen vår, som betyr mye for mange. Motstanden mot midlertidig fredning har vært stor.

Dette mener forskerne er løsningen:

  • Umiddelbart bør antall teiner per fritidsfisker halveres. Da vil færre hummer gå i fellen og færre teiner bli mistet på sjøen. Tapte teiner kan fiske videre i mange år.
  • Det bør vurderes om det bare er yrkesfiskere som kan dokumentere et historisk næringsfiske på hummer som får fiske med hundre teiner. I dag kan ethvert merkeregistrert fiskefartøy gjøre dette.
  • Innføre maksmål på Vestlandet, som allerede er innført i Skagerrak.
  • Myndighetene bør også på sikt endre forvaltningen: Istedenfor å regulere innsatsen bør vi regulere uttaket av hummer.
  • Det bør settes et tak på hvor mye hummer som kan fiskes hvert år, både for yrkes- og fritidsfiskere.

Det står videre at myndighetene og fiskerne må bli med i samtalen om hvordan et slikt system bør utformes.

«Kombinerer vi disse tiltakene med et nettverk av både eksisterende og nye fredningsområder, sikrer vi den norske hummerens fremtid, samtidig som vi driver et bærekraftig fiske.

Umiddelbart bør antall teiner per fritidsfisker halveres. Da vil færre hummer gå i fellen og færre teiner bli mistet på sjøen. Tapte teiner kan fiske videre i mange år.»

Powered by Labrador CMS