«Lag flere barn, ikke flere kommuner»

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Er du i tvil? Lag flere barn, ikke flere kommuner. Ikke bare er det en mye gøyere oppgave, det er også mye viktigere for samfunnet.

Søgne, Songdalen og Kristiansand er et felles bo og arbeidsmarked. Halvparten av alle i Søgne og Songdalen jobber i Kristiansand. Det tar i dag +/- 20 minutter å kjøre fra Tangvall til domkirka. For hundre år siden var det en dagsreise. Det skulle egentlig bare mangle at staten i dag finner det formålstjenlig å samordne sitt tredje forvaltningsledd annerledes enn den gang da.

Men la oss ta noen litt større tanker om helse og omsorgstjenester. Heve oss litt over det vi kun ser rett foran oss i øyeblikket. Vitenskapen går stadig fremover, og avansert medisin er blitt ganske så avansert. Får du en alvorlig brannskade, så vil du til Haukeland. Får du enkelte typer kreft, så er det Radium Hospitalet som gjelder. Hadde vi klart å ha tilsvarende tilbud rundt om i landet? Neppe. Det har vi ikke nok folk til, hverken leger eller pasienter. Vi ser den samme effekten i Flekkefjord. Vi kan godt tenke det er fint med sykehus der, men vi sliter med å skaffe spesialiserte leger, og behandlingstilbudet lider. Sammenliknet med andre deler av verden så er vi et spredt bosatt folk, og ikke er vi så veldig mange heller. Da blir automatisk spesialiserte tjenester sentralisert, hvis vi i det hele tatt skal klare å levere dem.

Vil denne utviklingen fortsette? Ja. Dessverre, kan vi kanskje si. Vi føder stadig færre barn her i landet, 1,4 pr kvinne. Vi hadde trengt å føde 2,1 for å opprettholde dagens befolkning. Det vil ubønnhørlig medføre at bygdene avfolkes, og folk flytter mot sentra. Skal bygdene bevares, så må de få flere barn, slik at noen blir igjen, når de fleste uansett drar til byen for å få utdannelse og arbeid.

Det lave fødselstallet er først og fremst en utfordring i distriktene. For det er der sårbarheten er størst, og hver person gjerne ivaretar flere samfunnsfunksjoner. Når en forsvinner, så går det ut over mange. En effekt som igjen forsterker sentraliseringen.

Dagens lave fødselstall vil først virkelig bli et problem om ca. 20 år. For da blir det langt færre til å ivareta pleie og omsorg av oss 50-åringer, som da er blitt 70. I dag jobber 13% av arbeidsstyrken innen pleie og omsorg. I 2060 er behovet estimert til 31%. (Regjeringens perspektivmelding) Blir ikke mange igjen til privat verdiskapning da…… Og det er nå vi må begynne å fikse det, for som Statsforvalteren påpeker: Det er for sent å fikse 2040 i 2040.

Mens vi venter på at vi skal få øynene opp, og lage flere barn, så kan vi ikke annet enn å drive avbøtende tiltak. Ett av tiltakene er å lage større og mere hensiktsmessige kommuner, inkludert legevakt, helsetjeneste, pleie- og omsorgstjenester. Leger må få være leger og sykepleiere må få være sykepleiere. Vi har ikke råd til å «kaste bort» dyktige fastleger til å ta seg av kommunale administrative tjenester, slik de eventuelt vil måtte gjøre i en tenkt ny Søgne/Songdalen kommune. Fastlegene har selvfølgelig helt rett når de advarer mot fremtiden i eventuelt reverserte kommuner. Ikke bare vil det gi dem mindre tid til pasientene sine, men det vil kaste bort verdifull kompetanse som hele landet skriker etter. Vi har rett og slett ikke råd til å lage kommunestrukturer som bruker denne kompetansen mindre effektivt, uansett hvor mye vi måtte ønske det av andre årsaker. (Ref. leserinnleggene fra fastlegene.)

Å beholde dagens kommune er derfor bra for alle. Det er bra for folk i Søgne og det er bra for folk i Songdalen. Det er faktisk også bra for folk i sentrum, selv om det er de som «sponser» folk i utkantene med ressurser, kompetanse og tjenester. Jeg vet at reverseringsgjengen prøver å selge inn et budskap om at det er Søgne som sponser sentrum, men det er bare helt misforstått, og i virkeligheten helt motsatt. Dette bekreftet også Statsforvalteren, når spørsmålet ble reist fra bystyrets talerstol.

De neste 50 årene er det bredt samarbeid som gjelder, og det å bruke 3, 4, 5 år på reversering til noe mindre effektivt vil kun bidra til ytterligere negativ utvikling. Selv om tjenestene skulle vise seg å bli nesten like bra i tre nye kommuner, så er det tapte år med utvikling, og 400 bortkastede millioner som staten heller burde brukt på å utdanne flere leger, helsepersonell og andre spesialister vi har skrikende behov for. Så kan vi heller se på organiseringen igjen om 100 år, hvis vi da på mirakuløst vis har klart å reprodusere oss litt flittigere. Sagt litt fleipete: Bruk tiden på å lage flere barn, ikke flere kommuner. Det er folk som skaper tjenester og verdier, ikke kommunegrenser.

Og vi må være villige til å kontinuerlig vurdere organiseringen av samfunnet vårt, slik at vi organiserer og strukturerer på en best mulig måte i tråd med utviklingen. Hvis vi tror at det som var riktig for 100 år siden automatisk er riktig i dag også, så er vi dømt til å feile. Hvis vi tror at det å lage flere kommuner er en del av løsningen, så er vi dømt til å feile. For utfordringene foran oss ligger alle andre steder enn ved kommunegrensa. Et godt sted å begynne, er ved sengestolpen.

Med håp om at alle får en fin og begivenhetsrik kveld! 😉

Axel Gjellestad

Styremedlem JTSIK – Ja til Søgne i Kristiansand.

Powered by Labrador CMS