Axel Gjellestad, Styremedlem JTSIK – Ja til Søgne i Kristiansand

«En ny kommune fundert på unøyaktigheter?»

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Det er en ærlig sak å ønske å få rettet opp det man opplevde som en feil ved sammenslåingen. For de fleste blir feilen rettet opp ved at det nå gjennomføres en innbyggerhøring i Søgne og Songdalen. Det er bra, og noe de aller fleste bør kunne akseptere.

Mens for andre er feilen først rettet dersom dagens kommune deles, og de gamle kommunene skapes på nytt. Dette er for så vidt også ærlig nok. Men da må man også være ærlige og nøyaktige om de mulige konsekvensene.

Dessverre er ikke reverseringsgruppene spesielt nøyaktige. Argumentene deres, og innleggene deres oppleves konsekvent unøyaktige. Mangeårig bystyrepolitiker Odd Nordmo beskrev det nylig i fvn på denne måten: «Mosbergs innlegg har usannheter, unøyaktigheter og faktiske feil». Det kunne ha vært overskriften på tilsvar til samtlige av reverseringsgruppas innlegg. De produserer mye tekst, og det er tidkrevende og ressurskrevende å imøtegå på en grundig og korrekt måte. Til det nevnte innlegget så gikk en annen reverseringsforkjemper, Roy Fardal, ut med følgende forsvar av sin kollega: «Jeg ser ikke usannheter eller faktiske feil. Unøyaktigheter har vi alle.» Selvfølgelig har vi alle unøyaktigheter fra tid til annen. Forskjellen er at folk flest forsøker å unngå unøyaktigheter så langt de kan, mens reverseringsforkjemperne synes å bruke dem bevisst, og konsekvent. Når unøyaktigheter brukes bevisst, så blir det usannheter. Og når det i tillegg settes inn i gal kontekst, så blir det faktisk feil.

Det er ingen som betviler reverseringsgruppenes engasjement. For det er imponerende. Problemet er at de kommer med uttalelser de ikke har faglige forutsetninger for å komme med, og løfter de ikke har beslutningsmakt til å innfri.

For å ta noen eksempler:

  1. Søgne er ferdig investert i overskuelig fremtid. – Feil. Andelen mennesker over 80 år vil øke med antatte 168 % i Søgne frem mot 2040 mot 112 % i landssnitt. Søgne vil få stort behov for enda flere omsorgs- og sykehjemsplasser om få år. Enda større investeringer, enda større lån. Et nytt omsorgssenter vil koste fra 300 til 800 millioner kroner, avhengig av størrelse. Og som statsforvalteren sier: «Det er for sent å fikse 2040 i 2040.»
  2. De skal lage bedre helsetjenester – Det er det ingen relevante fagpersoner som tror. Samtlige fastleger forteller at det vil bli vanskeligere å levere tilsvarende helsetjenester ved en deling. I tillegg er det forventet at legesenteret flytter til «rest-Kristiansand» ved en eventuell deling. Som «bevis» for at de kunne få bedre helsetjenester henviser de til at en overlege ved Sentralsykehuset var enig med dem. Problemet er bare at "Sentralsykehuset" endret navn til Sørlandet Sykehus i 2001 og legen er hverken overlege eller fastlege, han er en pensjonert radiolog, med tilknytning til det gamle kommunistmiljøet i Kristiansand, og medeier i Steigan.no. Sistnevnte er et konspiratorisk nettsted som blant annet sprer russisk krigspropaganda.
  3. Søgne og Songdalen vil bli så veldig «rike» kommuner. – Det er i beste fall høyst usikkert. Ifølge Statsforvalteren så er det, om noe, sentrum som i dag sponser Søgne og Songdalen, ikke omvendt. Drift av en kommune består av så mye mer enn eierandeler i Å Energi, det utelater reverseringstilhengerne i sine egenproduserte uttalelser. Økonomene hos kommunen og statsforvalteren har nok større oversikt over kommuneøkonomien, og større faglige forutsetninger for å forstå den.
  4. Forskning viser at folk er mer tilfreds i små og mellomstore kommuner. – Feil. Dette er et mantra som de har gjentatt til det kjedsommelige. Men dagens forskning viser noe annet: «I de siste innbyggerundersøkelsene fra 2019 og 2021 er det heller ikke lenger noen signifikante forskjeller i fornøydhet mellom innbyggere i stor og små kommuner.», sitat Dag Ingvar Kristiansen, Professor i Statsvitenskap. Igjen unøyaktigheter. Det var et snev av korrekt for flere år siden, men heller ikke da uten forbehold. Generell forskning på landsbasis har uansett begrenset verdi i vårt spesifikke lokale tilfelle.
  5. Det vil bli mer nærhet til tjenestene – Høyst diskutabelt, og om det blir noen endring, så blir den mest sannsynlig til det verre. Det er i dag stor grad av desentraliserte tjenester. Det er NAV kontor på Tangvall. Det er der, selv om reverseringstilhenger Jack Andersen hevdet noe annet under debatten på Tangvall. Mulig han bare var det sedvanlige «unøyaktig», og glemte at han befant seg i et debattpanel som kunne opplyse både han og andre om fakta. Innbyggerne har tilgang til kommunens mange Familiens Hus, hvorav ett ligger i Songdalen. Der er det tilgang på helsestasjon, skolehelsetjeneste, familieveiledning, fysioterapi, barnevern, PPT og jordmor. Et breddetilbud gamle Søgne/Songdalen ikke var i nærheten av, og heller ikke vil komme i nærheten av som eventuelle egne kommuner. I tillegg foregår i dag veldig mye av kontakten over internett. Og internett er nok ingen døgnflue. Det har kommet for å bli. Hva med Sygna kultursenter, ny hall på Hortemo eller Kilen-parken? Er det virkelig noen som tror Songdalen hadde klart å etablere disse tilbudene på egenhånd?
  6. De påstår de vil opprettholde Legevakttilbudet på Tangvall. – Fullstendig usannsynlig, og heller ikke deres valg å ta. Å ha egen legevakt er uaktuelt kostbart, og vil kreve store ressurser. Alternativet, å inngå et interkommunalt samarbeid med Kristiansand, er så uendelig mye rimeligere. Kristiansand vi selvfølgelig samarbeide, og ønske Søgne/Songdalen velkommen på lik linje med Lillesand, til Legevakten på Eg. Og siden Tangvall legevakt da vil legges ned, er det nok et eksempel på at tjenestene blir mindre nære ved en deling.
  7. Ha en god eldreomsorg og omsorgstjenester. – Ja det har vi allerede i dag. Spredt og desentralisert. Kan nærheten og varmen ved en eventuell deling bli like god som i dag? Muligens. Songdalen var i sin tid kjent for et gode tilbud innen eldreomsorg. Det kan de kanskje, eller kanskje ikke, gjenopprette. Men dagens korte ventelister og gode medisinske tilbud, vil de ikke kunne få alene.
  8. Barnevern, beredskapstjenester, psykolog, logoped, ambulerende team, kulturskoletilbud, Cafe Leons hjerterom, frivillige lag og organisasjoner, billigere bussbilletter, er tjenester vi i dag alle nyter godt av, og hvor de involverte fagpersoner har gått ut og advart mot negative konsekvenser ved en eventuell deling. Har du noen gang hørt reverseringsgruppene innrømme noe av dette?

Graden av faktiske feil, unøyaktigheter og usannhet i det reverseringsgruppene sier, skriver og publiserer er så omfattende, at det ikke lengre kan unnskyldes med «unøyaktigheter har vi alle». Engasjementet er beundringsverdig, men bygger på manglende forståelse på kompleksiteten i moderne kommunedrift. Konsekvensene ved en deling vil dessverre gå aller mest utover de svakeste i samfunnet. De som virkelig trenger støtte fra en sterk og god kommune.

Det er helt ærlig å ønske en folkeavstemning for å rette opp en feil. Forhåpentligvis blir den rettet opp ved at flertallet sier klart «Nei» til oppdeling. Da er vi ikke lengre «tvangssammenslått.»

Det er også ærlig å mene at feilen kun kan rettes opp ved at sammenslåingen reverseres. Men da må man samtidig være ærlige på konsekvensene av «feilrettingen.»

For når folk flest skal avgi sin stemme, så må de være klar over konsekvensene.

Hvis ikke så blir en eventuell ny kommune bygd på usannheter, unøyaktigheter og faktiske feil. Det burde ingen være bekjent av, for det vil definitivt være en ny, og enda større, feil.

Axel Gjellestad

Styremedlem JTSIK – Ja til Søgne i Kristiansand.

Powered by Labrador CMS