Ida Grødum
Ida Grødum

«Høyre vil ha miljøfyrtårn for flere i arbeid»

Publisert

For mange står utenfor arbeidslivet. Det er alvorlig både for storsamfunnet og enkeltmennesket. Med enkle grep kan vi gi enda flere sjansen inn i jobb.

Å stå utenfor arbeidslivet har en stor påvirkning på livskvalitet både for enkeltmenneske og for en familie. Forskning viser til at barn som har foreldre som står utenfor jobb går i samme fotspor. Det å være en del av arbeidslivet handler om mer enn å få en lønnslipp. Det handler også om å være en del av et fellesskap og følelsen av å tilhøre noe og bidra for samfunnet.

Høyre er opptatt av å skape mer og inkludere flere, og da må vi finne løsninger på utenforskapskrisen, selve akilleshælen, her på Sørlandet. Et godt sted å starte er å gjøre det lettere for næringslivet å ta sin bit av kaka uten for mye byråkrati. Mål om lærlinger og hull i CV er fint å kreve, men det må handling og motivasjon til. Derfor har Agder Høyre gått inn for å etablere ett sertifiseringsprogram for flere i arbeid. Et program hvor bedriftene får en anerkjennelse og stolthet av å bidra til og for fellesskapet.

Ida Grødum er fylkestingskandidat for Agder Høyre.
Ida Grødum er fylkestingskandidat for Agder Høyre.

Miljøfyrtårn ble opprettet i 1996 da klimakrisa for alvor ble satt på agendaen. Ordningen har hatt enorme ringvirkninger. Miljøfyrtårn ble opprettet i Kristiansand i samarbeid med næringslivet og innehar høy status. Det utviklet seg fra å være et lokalt prosjekt til et nasjonalt program i år 2000, og består i dag av over 9400 sertifiserte virksomheter per februar 2023.

Høyre mener dette er en god modell vi kan overføre til å løse flere samfunnsutfordringer. I første omgang utenforskap fra arbeidslivet. Det vil være et godt bidrag å flytte fokuset fra arbeidsgrupper som snakker og lager vage planer – til direkte handling, forankring og ekstramotivasjon ute hos jobbskaperne.

Høyre vil spille på lag med jobbskaperne for å inkludere enda flere i arbeidslivet. Et godt sted å starte vil være å gjøre mer av det vi vet fungerer, og mindre av det som ikke har fungert hittil.

Powered by Labrador CMS