Illustrasjonsbilde: Lunde skole i Søgne.

Komfug: – Omsorgsyrker blir ikke like høyt verdsatt som andre yrker

Publisert Sist oppdatert

Komfug, kommunalt foreldreutvalg Kristiansand, sitt årsmøte 2023 ble det laget en resolusjon som nå sendes ut til Kunnskapsdepartementet v/Tonje Brenna, ordfører, kommunedirektør. gruppeledere i Kristiansand og media.

Av Komfug Kristiansand

Resolusjon fra Komfug sitt årsmøte 2023

Vi lever i en hverdag hvor våre barn skal passe inn i et skolesystem som ikke er for alle. Det skjer en del uønskede hendelser i skolene våre, noe som er blitt belyst i lokalavisen Fædrelandsvennen opp til flere ganger.

Da trenger vi flere alternative løsninger i skolene våre. Løsninger som kan gi rom til det å ha en klassetilhørighet uten at man må være til stede til enhver tid. Trygge, varme og flinke voksne som kan se den enkeltes behov og vite når de har fått nok. Som kan finne utav hva den enkelte er god på og fremme de sidene, slik at elevene skal få kjenne på mestringsfølelsen. Vi trenger voksne som fremsnakker barna våre og blir glade når de kommer, det smitter faktisk over på de andre i klassen og skolen. Mye av dette gjøres allerede i Kristiansandsskolen.

Skolene har til nå, så langt det lar seg gjøre, fulgt opp § 9A saker for å gi alle barn et godt og trygt skolemiljø, men dette koster.

Økonomien i kommunen vår blir til hinder for mye av dette. Omsorgsyrker blir ikke like høyt verdsatt som andre yrker. Tidlig innsats gjør regningen billigere i andre enden, men det sitter langt inne å innse for styresmaktene i landet vårt. Rammene til kommunene våre må økes, for alternativet gremmes vi over. Det blir en mye, mye større regning å hanskes med i etterkant.

Nå risikerer vi å miste fagarbeidere, pedagoger og andre ansatte som har vært en del av løsningen for våre barn. Det snakkes så pent om «Tidlig innsats», nullvisjon når det gjelder mobbing og at vold og utagerende atferd i skolen må ned. Dette koster!!

Det er ikke få arbeidsoppgaver som er blitt plassert på skolesektoren gjennom årene. Nytt læreplanverk, følgene av pandemien, planer som skal skrives, kvalitetssystemet med avviksmeldinger og oppfølging av 9A saker, er bare noe av det.

Arbeids- og sosialdepartementet har regnestykker på hva konsekvensen blir for en 19-åring som står utenfor arbeidslivet frem til fylte 62 år. Det utgjør 15.9 millioner kroner (tall fra 2021).

Et døgnopphold på barnevernsinstitusjoner kostet i 2021, fra 10 230 til 14 822 kr per døgn. Da kan vi begynne å gjøre dette om til årsbeløp når det var 373 909 oppholdsdager i barnevernsinstitusjoner i 2021.

Hva koster det samfunnet hvis et av våre barn ikke klarer å følge et ordinært skoletilbud?

Har vi råd til å vente med å få et rammeverk på plass, som gjør at kommunene kan få lov til å gjøre den jobben de er satt til å gjøre.

Powered by Labrador CMS