Kristine Løite-Blom (Innfelt)

«La oss utvikle for fremtiden»

Publisert

Kjære søgneboere

Mye er sagt om hvordan det har vært, forløpet, hvor god økonomien var, hvor godt vi kunne driftet og så videre. Jeg vil si at jeg respekterer begge parters syn. Mye kunne vært gjort annerledes. Men nå er vi en gang her.

Nå vi gikk over til Kristiansand kommune 1 januar 2020 måtte vi fra Søgne gå over til 9 nye IT-systemer. Dette satte oss på en stor prøve og det har vært svært utfordrende å drifte krevende avdelinger, ivareta pårørende, ansatte og beboere 24/7, samtidig som du skal lære deg helt nye dokumentasjon og IT-systemer. Jeg vil faktisk si at det tar noen år før du begynner å bli litt varm i trøya.

Jeg ønsker du som skal stemme nå skal tenke svært nøye over hva det betyr for alle oss ansatte, og ikke minst alle beboere, ved å tvinge oss til omstilling nok en gang. Livsviktig faglig utvikling settes på vent. Hele omstillingsprosessen vi står i akkurat nå, å forberede tjenesten best mulig for fremtiden, kan stoppe opp. Det kan ikke være enkelt for dere på utsiden å forstå, hvor krevende dette faktisk er og vil bli. Jeg er bekymret for hvordan en løsrivelse fra kommunen vil påvirke tjenesten vår i negativ retning. Spesielt med tanke på hva vi står ovenfor av utfordringer i nær fremtid.

Vi vil alltids klare oss, på den ene eller andre måten, men hvorfor utsette oss for dette, når tjenesten mer eller mindre blir lik, eller det store usikkerhetsmomentet som omfavner hele denne farsen, hva vet vi, om den blir verre? Det tar tid å bygge en organisasjon, bygge kultur og få til god fagutvikling. Endring er krevende. Det kan bli for mye endring i dagens arbeidssamfunn, og endringstretthet er et reelt fenomen. Det kan gi følelse av apati, bli for overveldende og intenst, gjøre oss mindre produktive og engasjert i arbeidet. Legg til ekstrabyrden om å jobbe i et svært emosjonelt krevende yrke som ansatte på skole, politi, barnehageansatte, leger, sykepleiere og andre helsearbeidere. En løsrivelse vil være som å legge til rette for utbrenthet. Noe jeg selv og flere jeg kjenner ble etter sammenslåingen i 2020. Den sammenslåingen krevde enormt med arbeid, engasjement og ressurser.

Kristiansand er ikke perfekt, på lik måte som Søgne ikke var det. Det er mye jeg og andre kan sette fingrene mine på som burde bli gjort på andre måter. Det er alltid rom for forbedringer, uavhengig av kommune. Det å bane vei for å skape bedre strukturer og kulturer med en mer bottom-up tilnærming tror jeg er sunt i enhver organisasjon. Der vet vi også Søgne hadde sine utfordringer. Å se på organisasjonskartet og revurdere ledelsesstrukturene slik analysen til E & Y anbefalte. Åpne opp for at det er lettere for ansatte og si fra oppover i systemet, at avvikende meninger ser dagens lys. Oppfatningen min er at det kontinuerlig vurderes hvordan vi kan drifte mest effektiv for fremtiden, men vi må ikke glemme å jobbe mer med å være på lag, enn på stell og hugget. Balansen kan være hårfin og utgjøre stor forskjell. Satser kommunen godt nok på å beholde kompetente ansatte? La oss jobbe med å få til dette sammen! Rop litt høyere om nettopp det du mener kan bli bedre der du er. La oss spille på lag, ikke sitte på hver vår tue.

I Søgnes helse – og omsorgsplan 2017-2030 kan du lese om hvor utfordrende og krevende det er for kommuner å planlegge og ivareta alles rettigheter innen helse- og omsorgstjenester. Hvor stort og komplekst problemstillingene i dette området er.

Søgne er rustet til å huse den aldrende befolkningen i Søgne frem til 2030. Da er Søgne omsorgssenter, Langenes omsorgssenter, samt det de nye 64 omsorgsboligene på Kleplandstunet inkludert. Søgnes har hatt en relativ ung befolkning. Disse blir nå eldre i en stor bølge frem mot 2040 og er den sektoren som krever mest planlegging og er mest ressurskrevende å planlegge.

Andelen mennesker over 80 år vil øke med hele 168% i Søgne frem mot 2040. Det er knappe 16 år til. Sammenligner vi oss med landsgjennomsnittet er det på «bare» 112 %. På plassene i omsorgsbolig og institusjon er den store majoriteten fra Søgne allerede. Hva med tilgangen til nok faglig kompetent personalet ved en løsrivelse? Rekruttering er utfordrende allerede i dag.

Jeg ber deg tenke nøye igjennom om du er en av dem som kanskje vil ha behov for tjenester innen helse og omsorg og hvor usikker fremtiden her vil være ved en eventuell løsrivelse. Fordi vi vil havne bakpå. Fordi endring krever enormt mye.

Det er et spørsmål om tid hvordan små kommuner vil klare seg i fremtiden med tanke på å utvikle og rekruttere høy nok faglig kompetanse, ikke minst er det sløsing av ressurser brukt på administrasjon og dobbelt-byråkrati som kan bli brukt til bedre tjenester og mer velferd.

Jeg ønsker så inderlig nå at vi alle løfter blikket og ser oss i Norge som en samlet flokk. Ikke vær et ettall på jorda, bry deg om flokken din sa Per Fugelli. Dette betyr i praksis at mine venners barn, i Vågsbygd, Slettheia og Justnes, på Lunde, Finsland og Langenes skal ha like gode forutsetninger for å vokse opp, at vi kjemper for like høy voksentetthet i skole og barnehage. At vi sammen verner om naturen vår. Jeg vil kjempe for at din mor og bestemor som bor på Straitunet, og du som datter og sønn bor i Søgne, skal ha like god pleie og omsorg som hun som bor på Søgne omsorgssenter, men som ikke har pårørende.

Det må da føles mer riktig å kjempe for at vi alle sammen skal få bedre tjenester, enn kun ditt eget nabolag? Jeg vil at Tinnheia også skal ha det, Flekkerøy, Trysnes og Ålo. Barna, ungdommen, oss voksne og de eldre som bor her er nemlig like mye verdt.

Og jeg anerkjenner deg som kjenner på hvordan det var før. La oss bruke den energien på å få det bra her og for fremtiden. La oss fortsette på den viktige jobben vi ansatte har påbegynt. Løft blikket deres, prøv å beskue egen navle mindre og bruk alle krefter du har for å kjempe for fellesskapet til de rundt deg, utover kommunegrenser og landegrenser. La oss bry oss om hverandre.

Med vennlig hilsen

Kristine Løite-Blom

Avdelingsleder | Langenes Omsorgssenter | Omsorgssenter Vest | Enhet for institusjonstjenesten |Helse og mestring

Powered by Labrador CMS