Leder i Vi som vil ha Søgne tilbake, Sigurd Berg Aasen.
Leder i Vi som vil ha Søgne tilbake, Sigurd Berg Aasen.

«Søgne - noen leger og deres etikk»

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening

Både KRS og Fædrelandsvennen har gitt bred spalteplass til Frode Lohne, daglig leder ved Søgne legesenter. Som leder ved legesenteret, hevder Lohne og hans kollegaer at en oppsplitting av Kristiansand kommune vil føre til dårligere helsetjeneste for Søgnes innbyggere.

Årsaken er at legene ved oppsplitting vil flytte flere hjemler fra Søgne til Kristiansand hvis søknadene deres blir innvilget. Tidspunktet og innholdet i dette utspillet er naturligvis ikke tilfeldig. En mer åpenbar og skremmende bruk av trusler fra deler av legestanden har vi sjeldent opplevd i norsk samfunnsdebatt.

Den manglende rolleforståelse som Lohne bærer frem, må bli en sak for Rådet for legeetikk i Den norske Legeforeningen. Trussel bruk i forkant av en folkeavstemming om oppsplitting er en atferd som må betegnes som uverdig og alvorlig for en lege. I en allerede ganske betent og polarisert samfunnsdebatt er utspillet fra Lohne og hans kolleger med på å helle bensin på bålet. Alle i Søgne vet at det er ulike oppfatninger og til dels meget sterke oppfatninger om Søgnes fremtid.

Svært mange av bygdas innbyggere vil ha Søgne kommune tilbake. Utspillet til Lohne og hans kollegaer gjør noe med tilliten og fortroligheten mellom lege og pasient hos de mange som er for oppsplitting. Pasientene rammes. Trusselen som er fremsatt og som naturligvis har til hensikt å påvirke – henvender seg også til mennesker i sårbare livssituasjoner som trenger helsebistand.

Lohne uttrykker det slik selv til avisen KRS: «Hovedpoenget er at om man stemmer imot en oppdeling av kommunen, så fortsetter vi som før. Blir det oppsplitting, så må vi ta grep der vi må se oss nødt til å flytte til Kristiansand». Med den tydelig fremsatte trusselen fra daglig leder, brukes pasienters sårbarhet til inntekt for eget standpunkt i en viktig politisk sak for svært mange. Leger må også ha meninger. Men det er noe annet enn å komme med åpne trusler for å vinne frem med egne standpunkter. Det er leger uverdig.

Styret i Vi som vil ha Søgne kommune tilbake:

Sigurd B. Aasen, Elias H. Berg, Mary Severinsen, Anne Reidun Andreassen, Enok Enoksen, Laila H. Rønnevik Jørgensen, Vidar Ertzeid og Morten Mosberg

Powered by Labrador CMS