Fylkesordførerkandidat, Arne Thomassen (H) og ordførerkandidat i Kristiansand, Mathias Bernander (H).

Valg 2023: «Strømprisforskjellene i Norge: En uakseptabel byrde for næringslivet og forbrukerne»

Publisert

Dette er et debattinnlegg som gjenspeiler innsendernes mening

De store og urettferdige strømprisforskjellene vi opplever her på Agder er en svært presserende og aktuell sak som direkte påvirker samfunnet vårt. Dette er ikke bare en økonomisk utfordring; det er også en betydelig byrde for næringslivet og en trussel mot den økonomiske balansen i vår region. Det er på høy tid at vi reagerer på denne problematikken med styrke og klarhet.

Selv om Norge er velsignet med store mengder ren og fornybar energi, primært fra vannkraft, ser vi en dyp urettferdighet når det gjelder strømprisene. Agder, som faktisk står for hele 40% av Norges kraftoverskudd, må dessverre tåle priser som til tider er opptil ti ganger høyere enn de burde være. Samtidig nyter innbyggerne på Østlandet av relativt rimelige strømpriser. Denne urettferdigheten er åpenbar og uakseptabel, og vi må ta grep for å løse den.

Strømprisforskjellene her på Agder rammer først og fremst våre innbyggere. Mange familier som allerede strever med økte levekostnader, blir hardt rammet av de høye strømprisene. Dette er en byrde som vi ikke lenger kan akseptere.

Men det er ikke bare forbrukerne som lider. Næringslivet vårt blir også betydelig påvirket av denne skjevheten. For eksempel, la oss se på Hennig-Olsen Is, en stolt lokal bedrift med en lang historie her på Agder. De må i dag betale betydelig mer for strømmen sin sammenlignet med konkurrenten Diplom-Is, som har fabrikker på Østlandet. Dette skaper ikke bare en urettferdig konkurransefordel, men truer også arbeidsplasser og den økonomiske stabiliteten i vår region.

Høyre har alltid vært en forkjemper for ansvarlig økonomisk politikk som støtter næringslivet og fremmer økonomisk vekst. Vi er fullt klar over behovet for å investere i energiinfrastruktur, men dette skal aldri skje på bekostning av folks økonomiske velferd eller næringslivets levedyktighet.

Hvis Høyre får tillit i det kommende valget, vil vi prioritere å løse problemet med strømprisforskjellene som en av våre mest presserende oppgaver. Vi vil reise til hovedstaden for å overbringe en klar og tydelig beskjed til regjeringen om at denne situasjonen ikke lenger kan tolereres. Vi vil jobbe for å sikre at Sør-Norges kraftoverskudd kommer hele nasjonen til gode, samtidig som vi reduserer strømprisene for folk her på Agder.

Strømprisforskjellene truer ikke bare den økonomiske rettferdigheten, men også bærekraften i vår region. Vi må handle raskt for å løse denne urettferdigheten og sikre en mer rettferdig fremtid for både våre innbyggere og næringslivet.

Ordførerkandidat i Kristiansand, Mathias Bernander og fylkesordførerkandidat, Arne Thomassen.

Powered by Labrador CMS