Valg 2023: «Velferdsstaten står for fall»

Publisert

Du leser nå et leserinnlegg. Det gjenspeiler innsenders mening.

Det er på tide å se nærmere på noe som virkelig betyr noe for oss alle - fødselstallene i samfunnet vårt. Dette angår oss alle, uansett alder eller bakgrunn. La meg forklare hvorfor dette er viktig, og hva vi kan gjøre sammen for å skape en bedre fremtid.

Flere eldre enn unge?

Vi ser det allerede – en økende andel eldre sammenlignet med de unge. Dette skaper en ubalanse som påvirker arbeidsmarkedet og økonomien. Vi må finne måter å styrke denne balansen på for å sikre at vi har nok hender som kan jobbe og bidra til fellesskapet.

Hva betyr dette økonomisk?

Når vi får fire ganger så mange pensjonister enn det vi har i dag, og arbeidsstokken blir mindre en i dag, vil vi ikke greie å produsere nok varer å tjenester til alle som trenger det. I dag sliter vi med å ta vare på de gamle. I fremtiden kan dette bli umulig. Alt som trenger arbeidene hender vil bli dyrere. Som mat, bil mekanikere, håndverkere, lærer, sykepleiere. Et resultat av dette er at levestandarden vil gå ned for alle, om vi ikke gjør noe.

Styrke innovasjon og mangfold.

Unge mennesker bringer med seg friske perspektiver og kreativitet. Hvis fødselstallene går ned, kan vi gå glipp av verdifulle bidrag til innovasjon og samfunnsutvikling. Derfor er det viktig å støtte og inspirere unge til å ta del i samfunnsbyggingen.

Støtte til familier.

Vi må handle nå for å styrke barnefamiliene økonomisk. Økt barnetrygd og fritidskort er veier vi kan gå for å lette byrden for de som ønsker å få barn. Dette vil ikke bare hjelpe familiene, men også bidra til å opprettholde fødselstallene.

Gjøre det enklere å starte familie.

Vi må også skape trygghet for unge par som vurderer å få barn tidlig. Økonomiske bekymringer bør ikke være en hindring. Ved å gjøre det lettere å kombinere familie, skole og arbeidsliv, kan vi gi en tryggere start for fremtidige generasjoner.

Sammen har vi muligheten til å påvirke vår egen fremtid. Vi må stå sammen som samfunn og finne løsninger som sikrer en bærekraftig utvikling. Ved å støtte barnefamilier økonomisk, tilrettelegge for enklere familieplanlegging og skape tryggere økonomiske forutsetninger, kan vi skape en bærekraftig fremtid som gjør at vi får nok hender til å ta vare på det svakeste. Og et samfunn vi alle kan være stolte av.

Atle Aasen Kristiansand KrF

Powered by Labrador CMS