Administrerede direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen.

Telenor stoppet 510 millioner forsøk på digital kriminalitet i andre kvartal

Publisert

– Dette kvartalet stoppet Telenor mer enn 500 millioner forsøk på digital kriminalitet. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført for Telenor svarer 70 prosent av de spurte at de frykter at kunstig intelligens vil føre til økt svindel og kriminalitet, skriver selskapet i en pressemelding fredag morgen.

– Disse tallene viser hvor stort samfunnsproblem dette er. Omfanget av hendelser Telenor håndterer i løpet av et kvartal viser med all tydelighet at nordmenn daglig er mål for kriminelle som ønsker å stjele informasjon og penger. Dette må vi alle ta på alvor, sier Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Frykter kunstig intelligens

I en spørreundersøkelse gjennomført for Telenor i juni, svarer rundt halvparten av de spurte at de er mer bekymret for å bli utsatt for digital kriminalitet enn for bare ett år siden. Samtidig oppgir 7 av 10 at de frykter at utbredelsen av kunstig intelligens vil føre til mer kriminalitet.

– Frykten for at kunstig intelligens skal misbrukes til kriminelle formål er berettiget. Det er ingen tvil om at de som står bak allerede benytter seg av denne type teknologi for å bli mer effektive og treffsikre i sine angrep. Det blir stadig vanskeligere å avdekke forsøk på svindel og annen kriminalitet uten spesialisert teknologi og fagekspertise, sier Engebretsen.

Dette kvartalet stoppet Telenors sikkerhetsfiltre så mye som 482 millioner forsøk på digital kriminalitet. Blokkering av kjente svindelsider, phishing-forsøk og nedlasting av skadevare er de typer hendelser Telenor oftest håndterer på vegne av sine kunder.

– Både i utarbeidelse av falske nettsider som brukes i svindel- og phishingforsøk har kriminelle tatt i bruk kunstig intelligens til for eksempel å samle informasjon om bedriftene som de utgir seg for å være. På nett finner man tjenester hvor man med relativt liten teknisk kompetanse kan bestille phishingkampanjer. Slik kan kriminelle utnytte kjente merkevarer på en måte som vil være svært vanskelig å skille fra profesjonelt utarbeidede kampanjer fra de virkelige selskapene, påpeker Engebretsen og legger til:

– Kunstig intelligens brukes også til å samle inn personlig informasjon fra åpne kilder, som for eksempel sosiale medier. På denne måten kan man lettere skreddersy svindelkampanjer mot enkeltpersoner.

Banktronjaner oppdaget i Norge

Telenor blokkerte også 16,9 millioner forsøk på kriminalitet via SMS dette kvartalet. Flere tusen av disse var knyttet til spredning av skadevaren Vulture, en kjent banktrojaner.

Spredningen av slik skadevare foregår ved at ofre blir kontaktet og etter hvert bedt om å laste ned et anti-virusprogram som i virkeligheten er skadevare. Via dette programmet får kriminelle kontroll over offerets mobiltelefon og kan tappe denne for informasjon, gjennomføre transaksjoner i nettbank, laste opp og ned filer med mer. Det er første gang denne trojaneren er oppdaget i Norge.

– SMS-trafikken knyttet til spredning av Vulture ble raskt blokkert i Telenors systemer. I tillegg sperret våre sikkerhetsfiltre muligheten til å laste ned trojaneren. På den måten forhindret vi svært mange kunder fra å laste ned skadevare og å gi fra seg sensitiv informasjon, avslutter Engebretsen.

Telenor blokkerte 10,9 millioner uønskede anrop dette kvartalet. Det er på nivå med forrige kvartal. De siste årene har sikkerhetsmekanismene mot svindelanrop blitt stadig bedre. Totalt sett ser vi en stor nedgang i forsøk på svindelanrop sammenlignet med bare for få år siden.

Powered by Labrador CMS