I dag må rute 48 kjøre inn i Blomstervegen for så å rygge inn i Syrinvegen og svinge ut på Skrefjellvegen som fører tilbake til Songdalsvegen.

– Jobbes med matjordsplan

Publisert Sist oppdatert

I desember 2022 behandlet fylkestinget et forslag om direktebuss mellom Tangvall og Hortemo. Ønsket om direktebuss på strekningen har vært fremmet også tidligere, men ble igjen aktualisert i forbindelse med oppstart av ny videregående skole på Tangvall.

Busstilbudet ble etablert i 2023, og det ble også i mai samme år søkt om etablering av ny snuplass ved Skrean for den aktuelle bussruten. Det har tidligere vært snuplass i samme område, men etter en utvidelse av det lokale bedehuset er arealet ikke tilstrekkelig for å brukes som snuplass.

Beboere i området etterspør nå omtalte snuplass som fremdeles ikke er etablert. I dag må bussen kjøre inn og rygge tilbake på de lokal veiene.

Snuplassen skal etableres på jordet like ved de røde og gule markørene.

Det er fylkeskommunen som skal etablere snuplassen og som har søkt Kristiansand kommune om tillatelse til etableringen. I sakens dokumenter fremgår at kommunen vil gi dispensasjon til etablering, men har blant annet satt krav om at det skal foreligge godkjent matjordplan før tiltaket kan igangsettes. Det er et areal på 160 kvadratmeter som er ervervet og hvor matjorda skal gjenbrukes.

– Det jobbes nå med å få en godkjent matjordsplan, sier rådgiver i fylkeskommunen, Stine Rasmussen til N247.

Hun kan ikke si noe sikkert om når denne er på plass og når snuplassen ved Skrefjell kan bli tatt i bruk av bussene som trafikkerer strekningen.

Skal fjerne skilt

Beboere i området har også spurt om hvorfor det fremdeles står busstoppskilt i Hortemo ringvei.

Til dette svarer AKT at skiltene ble brukt i en periode da bussen brukte Hortemo ringvei som omkjøringstrase. Kristiansand kommune ved ingeniørvesenet satte opp skiltene. AKT vil ta kontakt med ingeniørvesenet og be dem fjerne skiltene.

Hortemo Ringvei.
Powered by Labrador CMS