Folkeavstemningen kostet én million kroner

Publisert

5. februar sendte FrPs Helge André Njåstad er skriftlig spørsmål til kommunal- og distriktsminister Erling Sande hvor han ba ministeren redegjøre for hva folkeavstemningen i Søgne og Songdalen kostet staten.

13. febvruat svaret ministeren følgende:

«Valdirektoratet har hatt utgifter knytt til folkeavrøystingane, men har førebels ikkje endeleg oversyn over dei eksakte utgiftene. Direktoratet anslår å bruke om lag 1 000.000 kroner til eksterne leverandørar. Desse kostnadane er knytt til bistand til utvikling av den elektroniske løysinga, førebuing og utarbeiding av fysisk materiell, informasjonsprodukt, produksjon av materiell og distribusjon av røystepakkar og brevrøyster til over 15.000 veljarar. Det svarar til 65 kroner for kvar veljar. I tillegg kjem bruk av interne ressursar som til dømes arbeidskraft. Utgiftene blir dekt innanfor tildelt løyving.

Statsforvaltaren i Agder og departementet har ikkje hatt ekstra kostnader til gjennomføringa av folkeavrøystingane, utover arbeidsinnsats frå enkeltmedarbeidarar.»

Han skriver også at folkeavstemningen har gitt Valgdirektoratet og departementet en lærdom til ansatte som arbeider med valg og demokrati.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

Powered by Labrador CMS