Foreløpig vurdering av lakseinnsiget klar

Publisert Sist oppdatert

– En vurdering av årets lakseinnsig så langt er nå kommet. Miljødirektoratet vil fatte vedtak om sommerens videre laksefiske i neste uke, skriver direktoratet i en pressemelding fredag ettermiddag.

Fra 23. juni stengte Miljødirektoratet laksefisket i 33 elver og i sjøen fra svenskegrensen i sør til og med Trøndelag, etter rapporter om svært lite laks hittil i år.

Vedtak klart i tidsrommet 8.-10. juli

Nå har Norsk institutt for naturforskning (Nina) levert et notat til Miljødirektoratet, som oppsummerer innsig, oppvandring og fangst av laks hittil i sesongen. Miljødirektoratet vil de nærmeste dagene analysere notatet, og fatte vedtak om hvor det blir lov og ikke å fiske laks videre i sommer.

Vedtaket kan ventes å være klart i tidsrommet 8.-10. juli. Miljødirektoratet vil sende ut en pressemelding når vedtaket er klart.

Utdrag fra notatet: «I Agder ligger fangstene i 2024 stort sett vesentlig lavere enn fangstene i perioden 2016-2019. Mandalselva, Otra, Tovdalselva og Lygna hadde alle lave fangster da de ble stengt 23. juni. Kvina og Audna som fortsatt er åpne, har fortsatt lave fangster sammenlignet med 2016-2019, og dette har ikke bedret seg etter at de andre vassdragene ble stengt. 

Tellingene i fisketrappa ved Fosstveit i Storelva (Vegårsvassdraget) har det passert 5 laks til og med 3. juli (Bentsen og Kvitvær, 2024), mens det i fisketrappa forbi Rygene dam i Nidelva i Arendal har gått opp 80 laks per 3. juli, og dette er vesentlig lavere enn i andre år. I trappa i Boenfossen i Tovdalselva har det passert 473 fisk til og med 2. juli, dette er 60 % av passeringene til samme tid i 2016-2019 og 53 % av passeringene i 2023. Avhengig av vannføringen kan mye laks også passere direkte i fossen her.»

Powered by Labrador CMS