Leder av Flekkerøy Vel Frode Andersen t.v. KrF-politikerne Charlotte Beckmann Finnestad og Rune Andre’ Sørtveit Frustøl, samt Håkon Vestberg fra Flekkerøy Vel markerer her hvor den videre utbyggingen av gang og sykkelveien på Vesterøya stanser opp. De vil ha fortau helt ut til Åshavn.

Vesterøya: Hit, men ikke lenger

Publisert Sist oppdatert
Denne bakken fra Kilura er begynnelsen på gang- og sykkelveien som nylig ble rustet opp.

– Den gang Berge og Andås Vel ble dannet så langt tilbake som i 1984, fem år før tunnelen kom, har «Trygg skolevei» stått øverst på agendaen, sier dagens leder av Flekkerøy Vel Frode Andersen.

Smal vei

Nylig møtte N247 Andersen, Håkon Vestberg (samme Vel) og KrF-politikerne Charlotte Beckmann Finnestad som er partiets ordførerkandidat, samt Rune André Sørtveit Frustøl som er partiets andrevalg på fylkestingslista. Møtestedet var ute på Vesterøya.

På ny handlet det om gang og sykkelvei fra Skudeviga og videre vestover. Først de nærmere 500 meterne frem til Kilura, en sak som for tiden er ute på høring. Her ligger det rundt 19 millioner klare til bruk frem til «Tønnes på Kjære». Det vil si noen få titalls meter forbi Kilura, der den til tider bratte, grus og lyssatte gang- og sykkelstien til snaue millionen allerede er ferdig.

Frode, Håkon, Charlotte og Rune vil ha mer. De vil ha gang og sykkelsti helt ut til enden av Vesterøya, til Åshavn der AKT-bussen snur før den vender nesen mot Østerøya igjen Det gjør den på morgen og ettermiddag. Før og etter skoleslutt og vankig arbeidstid. Ellers i året står bussen bom stille.

Skolevei

Slik ser gang- og sykkelveien ut fra Berge-siden. Det handler altså om to bratte bakker i hver ende av veien.

- Vi tenker alle sammen på det å ha en trygg og sikker skolevei. Det bor veldig mange barn på Vesterøya, og de må føle at de kan komme seg trygt til og fra hjemstedet. Greit at det kommer noen få hundre ekstra meter med gang og sykkelvei bort til Kilura. Men store deler av veien videre er veldig smal og kronglete, sier de videre.

N247 forsøkte å få fylkesdirektør i samferdsel og eiendom Ola Olsbu i tale. Via fylkesordfører Arne Thomassen ble kom dette svaret:

«Her er status på reguleringsplan Flekkerøya. Det jobbes ikke med flere parseller der ute. Det er Skudeviga - Kilura som er prioritert. Dette har vært diskutert med Olsbu flere ganger. Flere har ønsket å regulere videre vestover. Kristiansand kommune har bekreftet at når det er bygd til Kilura, vil en gang- og sykkelvei bli rustet opp av dem, og det er ingen rekkefølgekrav på videre utbygging. Ola O».

- Som sagt. Det er greit at fortauet i sin tid kom fra rundkjøringen og frem til Skudeviga. Og, at det nå jobbes med å forlenge til Kilura. Men det er jo helt ute på tuppen, på Berge/Andås at de fleste barn bor, påpeker de fire fremmøtte nærmest i kor.

- Vi må helt frem til Åshavn før vi blir helt fornøyde, sier de krystallklart.

Blir dyrt

- Hvis vi tenker tilbake noen år, til 2016/17 var det vel. Da var alt så positivt og det meste lå i kortene. Her skulle det bygges fra Skudeviga til Kilura. Den gang for rundt åtte millioner kroner. I dag er kostnadene på rundt 19 millioner kroner, sier Håkon Vestberg.

Han forteller videre at en ny utsetting av strekningen videre fra Kilura og helt ut til Åshavn vil bli svindyr jo lenger man drøyer det. Slik det nå er blitt fra Skudeviga til Kilura, sier Håkon Vestberg og får full støtte av Frode, Charlotte og Rune.

- For en gang inn i fremtiden må det jo komme en gang- og sykkelvei ut hit. Slik som det er nå ønsker ingen å ha det. Så jo lengre man venter, jo dyrere blir det. Kort og greit, avslutter Vestberg.

Fritiden

Beboere ute på Vesterøya har i årevis bekymret seg for det elendige veinettet de får føle på kroppen hver gang de skal til og fra hjemstedet. For utenom skoleskyssen med buss, må de klarer seg helt på egen hånd. Mange familier har barna sine med i forskjellige aktiviteter på kveldstid eller gjerne i helgene. Da blir de små enten tvunget til sykkelsetet, til fots eller de må bli fraktet i bil.

Her ute på øya har det seg nemlig slik at utbyggingen er blitt veldig skjev med årene. Det er på Østerøya utbyggingen har skjedd, og i takt med dette, også alle aktivitetene.

Dette er fylkesvei 3908 på Flekkerøy anno 2023. Bildet er tatt kloss ved der du kjører inn til den tidligere Bergeveien (Onnerveien i dag). Dette er bare en av enkelte strekninger som er uoversiktlig og farlig for andre trafikanter.

Fra rundkjøringen og videre øst holder de tre menighetene hus. Her koser BK Sjøspeiderne seg på idylliske Kårholmen. Her ligger idrettsanlegget hvor det både sparkes og kastet ball, samt den nautisklange flerbruksløypa. Skolemusikken holder hus i aulaen til ungdomskolen, mens barneskolen har ligget oppe i Myra siden tidlig på 1950-tallet. De store arrangementene som Sør Cup, Øygospel, Loppemarkedet samt 17. mai-feiringen skjer også i og rundt idrettsanlegget ute i Lindebøskauen.

- Foreldre der borte på Vesterøya har mer enn nok å henge fingrene i på fritida. Spesielt på vinterstid er det tøft å sende barna alene til aktiviteter på andre siden av øya, sier Håkon Vestberg som i mange år også var leder for FAU ved både barne og Ungdomskolen.

Gjennom det engasjementet har han vært veldig opptatt av det å ha en sikker og trygg skolevei.

Powered by Labrador CMS