Har sendt ut oransje farevarsel for flom

Publisert Sist oppdatert

Meteorologisk institutt har sendt ut et varsel om flomfare, oransje nivå for kystnære områder i deler av Agder, Telemark og Vestfold.

I følge varselet kan det bli omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Nedbøren kan også føre til stengte veier og bruer med overvann i tettbygde områder.

«Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø, is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc. langs elver og bekker). Hold deg oppdatert om situasjonen.

Bildet er fra storflommen i oktober 2017.
Bildet er fra storflommen i oktober 2017.

 Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.»

– Økningen ventes i løpet av torsdag og fredag på grunn av mye regn og snøsmelting. Dette kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder, står det i varselet.

Powered by Labrador CMS